Actieplan mentaal welzijn

 • 27 april 2020

De Vlaamse regering wil actie ondernemen, niet alleen in deze ‘acute’ fase van de Corona-crisis, maar ook voor de effecten op langere termijn. Experts zijn het erover eens dat de impact op het mentaal welzijn van de bevolking ook na de lockdownperiode nog bijzonder groot zal zijn.

Met dit actieplan wil men op de negatieve effecten die de quarantaine met zich meebrengt op mentaal vlak een antwoord geven.

De globale doelstelling is om iedereen op de rails te houden en waar nodig snel te helpen om het dagelijkse leven weer op te nemen. Terug aansluiting te laten vinden bij buurt en samenleving en met goesting weer aan het werk te gaan. 

Enkele concrete acties

 • Werken aan zorgzame buurten, i.s.m. lokale besturen, buurtverenigingen, sociaal-culturele organisaties, jeugdorganisaties, …
 • Versterken van initiatieven rond zelfzorg in geestelijke gezondheidszorg
 • Uitbreiden en verder versterken van het aanbod aan chatlijnen. Bijvoorbeeld door nu ook chatfunctie in te voeren voor Centra Geestelijke Gezondheidszorg
 • Versnelde uitrol van “Fit in je hoofd 2.0”
 • Aanpak intrafamiliaal geweld
 • Uitrol van kindreflex in welzijns- en zorgsectoren
 • Versterken van eerstelijnszones voor psychosociale bijstand
 • Extra crisiscapaciteit in de jeugdhulp en versterken van de residentiële jeugdhulp
 • Versnellen van investeringen in intensieve begeleiding van kinderen en gezinnen in een verontrustende opvoedingssituatie
 • Ondersteuning in het werkveld door gespecialiseerde traumapsychologen

Dit is een actieplan van de volledige Vlaamse Regering. Samenwerking met de collega’s zal essentieel zijn om de verschillende elementen uit te voeren.

Het volledige actieplan is te bekijken op www.zorgenvoormorgen.be