Actieplan bescherming slachtoffers tienerpooiers

  • 25 januari 2016

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin vroeg aan Child Focus om een onderzoek in te stellen naar het fenomeen tienerpooiers (voorheen ‘loverboys’). Uit de studie blijkt dat de problematiek van meisjes die slachtoffer worden van deze vorm van mensenhandel en seksuele uitbuiting reëel is. Het doel van het onderzoek spitste zich toe op een plan van aanpak voor een problematiek waarvan de precieze omvang een dark number blijft en waarbij het profiel van de slachtoffers zeer heterogeen is.
Het plan van aanpak dat nu voorligt, trekt de aanbevelingen van Child Focus door naar duidelijke acties op vier domeinen: doorgedreven preventie (1), gepaste opvang van slachtoffers (2), vervolging van de daders (3) en samenwerking tussen welzijn, justitie en politie (4).

Voor het luik preventie zal EXPOO partner zijn.  Er is nood aan een brede sensibilisering met het oog op een verbeterde detectie en preventie bij jongeren en hun omgeving (ouders, familie, vrienden en iedereen die met jongeren werkt). Partners daarin zijn Child Focus en Expoo, het expertisecentrum opvoedingsondersteuning.
Er wordt een website ontwikkeld voor jongeren, ouders en professionals.
Voor verontruste ouders worden ook duidelijke linken voorzien naar advies en opvoedingsondersteuning.
E-safety en een veilig, gesensibiliseerd gebruik van sociale media en internet stimuleren we door samenwerking met Expoo en de Huizen van het Kind. Voor virtuele ronselpraktijken zoals ‘grooming’ of ‘hawking’ moeten jongeren een bredere alertheid ontwikkelen. Zo kunnen preventieve tools nuttig zijn om bij jongeren de houding te kweken niet teveel prijs te geven op sociale media.

Lees het volledige actieplan en rapport.

Voeg een nieuwe reactie toe

5 + 1 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.