AAP: Vrijetijdsparticipatie in Heusden-Zolder

Doel van het project

Het rijke aanbod van sport, cultuur en jeugd op een laagdrempelige manier bekendmaken bij iedereen, met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen. Op deze manier krijgen alle kinderen de kans om deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod in onze gemeente.

Doelgroep

Iedereen maar met speciale aandacht voor kinderen en ouders van kwetsbare gezinnen.

Korte beschrijving

We zijn gestart met deze campagne rond vrijetijdsparticipatie omdat bijna 1 kind op 5 in Heusden-Zolder kansarm is.  Heusden-Zolder heeft een rijk vrijetijdsaanbod (sportaanbod, jeugdwerk en cultuur) dat kansen kan bieden aan deze kinderen.  We stelden echter vast dat kinderen die het meeste baat hebben bij dit aanbod vaak het moeilijkste weg vinden naar dit aanbod. 

De website AAP werd ontwikkeld om op een eenvoudige manier het gepaste vrijetijdsaanbod te vinden. De bedoeling is dat iedereen maar vooral kwetsbare gezinnen de weg vinden naar het aanbod door onze website te gebruiken. Naast info over de verenigingen vindt men er allerlei nuttige info: tussenkomsten of terugbetaling van het lidgeld, info over inschrijven,... Ook verenigingen vinden er heel wat nuttige info: over drempelverlagend werken, openstaan voor andere doelgroepen,…

De website wordt breed bekend gemaakt naar alle gezinnen in onze gemeente.  Hiervoor werken we vanuit ons Huis van het Kind samen met scholen en welzijnspartners. 

Naast het website gedeelte zijn er ook tal van acties die het vrijetijdsaanbod nog beter ontsluiten voor kwetsbare gezinnen.

Hoe werk je aan proportioneel universalisme? 

Vanuit de definitie van proportioneel universalisme:

  • Nadenken over een universele basisdienstverlening voor gezinnen in al hun diversiteit en op elk moment in hun leven => het regulier vrijetijdsaanbod staat centraal!
  • Reflecteren over de schaal en de intensiteit van deze dienstverlening, opdat die maximaal aansluit op de noden, het niveau van kwetsbaarheid en de leefwereld van gezinnen => begeleiding en ondersteuning op maat van kwetsbare gezinnen door middel van huisbezoeken
  • Inzetten op het wegwerken van (gezondheids)ongelijkheden, om te komen tot een verbeterde en rijke leefomgeving voor gezinnen => vrije tijd biedt kansen voor een rijke leefomgeving van kinderen
  • Kijken naar de rol van samenwerkingsverbanden zoals Huizen van het Kind => scholen en welzijnspartners worden actief betrokken bij de bekendmaking van de website !
  • De brug slaan tussen materiële en immateriële noden => financiële tussenkomsten worden voorzien, alsook voorbehouden plaatsen voor kwetsbare gezinnen. Vanuit de huisbezoeken ook aandacht voor andere levensdomeinen.

Wat maakt jouw project inspirerend voor je collega's?

Dit project is uniek in zijn soort. De website en acties worden doorgetrokken naar professionelen, vrijwilligers en gezinnen, over afdelingen en teams heen. Vanuit alle domeinen wordt hierop ingezet.

Reflecties na het congres

  • Belang van het inzetten van verschillende elementen en acties als totaalconcept (website, huisbezoeken door persoon vrije tijd als sterke ingangspoort bij gezinnen, vrijetijdsfonds, sterke verbinding tussen beleidsdomeinen in de gemeente, rollen medewerkers en teams Huizen van het Kind,...). Enkel 'kopiëren' van de website, die op zich zeer mooi en gebruiksvriendelijk werd bevonden, zou dus onvoldoende zijn om het doel te bereiken.
  • Belang van een vlotte samenwerking tussen gemeente en OCMW
  • Belang van een tweerichtingsverkeer van zowel de proportionele als de universele binnen een diensverlening uit te bouwen. De uitdaging ligt er om voornamelijk een werking  open te plooien naar iedereen, om nog meer het P.U. als uitgangspunt te vatten

Contactgegevens

Contactpersonen:

Kathleen Vandenput, coördinator Huis van het Kind Heusden-Zolder

kathleen.vandenput@heusden-zolder.be

Website:

http://aap.heusden-zolder.be/

 

Video AAP: Vrijetijdsparticipatie Heusden Zolder

AAP logo

Een beeld zegt meer dan woorden...

AAP
AAP