Aanbod voor gezinnen met kind met specifieke zorgbehoefte

  • 18 oktober 2020

Gezinnen met een kind met een (vermoeden van een) handicap of specifieke ondersteuningsbehoefte, kunnen beroep doen op rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) van het VAPH. Die is er voor wie af en toe ondersteuning nodig heeft, in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf. Globale individuele ondersteuning is een aparte functie binnen RTH, specifiek voor kinderen die starten in de kinderopvang, kleuterklas, het eerste leerjaar of buitenschoolse opvang. Meer info over inclusieve kinderopvang vind je hier.