Aanbod opvoeding- en gezinsondersteuning

De piramide van opvoedingsondersteuning

Van Dijk en Prinsen ( 2008) maakten een overzicht van de talrijke programma's en methodes van opvoedingsondersteuning waarbij de behoefte van ouders een leidend principe is.

piramide opvoedingsondersteuning

Lees de uitgebreide toelichting op de website van het NCJ.

Ook in Vlaanderen en Brussel is er een grote variatie in het aanbod opvoeding- en gezinsondersteuning: zowel met kleine als grotere initiatieven worden ouders en opvoedingsverantwoordelijken ondersteund bij het opvoeden van hun kinderen.

Met het decreet preventieve gezinsondersteuning wordt een groot deel van het aanbod georganiseerd vanuit de samenwerkingsverbanden Huizen van het Kind. Bekijk hier het overzicht.

Sommige initiatiteven hebben een erkenning van Kind & Gezin. Andere initiatieven bieden opvoeding- en gezinsondersteuning naast hun andere opdrachten. Voorbeelden hiervan zijn de consultatiebureau’s van Kind en Gezin, het socio-cultureel vormingswerk maar ook kinderopvang, CLB’s, ...

Het aanbod is steeds in evolutie. Een volledig overzicht geven is dus niet mogelijk.

Het decreet Preventieve Gezinsondersteuning voorziet in onderstaande aanbodsvormen.

Een laagdrempelig aanbod opvoedingsondersteuning

De Opvoedingswinkel en de Opvoedingslijn moeten een aanbod uitbouwen voor alle opvoedingsverantwoordelijken. Hun opdracht bestaat voornamelijk uit het ter beschikking stellen van basisinformatie, beantwoorden van algemene opvoedingsvragen, geven van pedagogisch advies, zorgen voor vroegtijdige detectie en gericht doorverwijzen, stimuleren van sociale ontmoeting, uitwisselen van expertise, en sensibilisering. 

De Opvoedingswinkels stelden volgende position paper op.
Meer informatie over opvoedingswinkels vind je hier.

Cijfersgegevens vind je tevens op de website van Kind en Gezin.

Een aanbod aan spel en ontmoeting

Spel- en ontmoetingsplaatsen richten zich voornamelijk op het stimuleren van de socialisatie en ontwikkeling van kinderen, het versterken van de vaardigheden en de draagkracht van opvoedingsverantwoordelijken, en het versterken van sociale netwerken en sociale cohesie. 
Op de website van Kind en Gezin vind je Meer informatie.
Bekijk ook de themapagina over ontmoeting en ontmoetingsplaatsen

Een laagdrempelig ambulant aanbod preventieve gezinsondersteuning

De inloopteams (Integraal Laagdrempelig OpvoedingsOndersteuningsPunt) willen kansarme gezinnen preventief ondersteunen bij de opvoeding.

Meer specifiek gaat het over kansarme zwangere gezinnen en kansarme gezinnen met kinderen tussen 0 en 3 jaar (of 6 jaar bij niet-schoolgaande kinderen).
Meer informatie.

Een mobiel aanbod preventieve gezinsondersteuning

Deze aanbodsvorm omvat een mobiel aanbod. Dit wil zeggen dat de ondersteuning hoofdzakelijk aangeboden wordt in de thuiscontext, of vertrekt vanuit de thuiscontext.

De werking van Domo is een voorbeeld van een mobiel aanbod preventieve gezinsondersteuning.

Een laagdrempelig aanbod preventieve gezinsondersteuning met het oog op het versterken van onderwijskansen

Dit aanbod richt zich naar aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen in een maatschappelijk kwetsbare positie. Ze trachten voornamelijk te werken aan de voor- en vroegschoolse ontwikkeling van kinderen (door het stimuleren van spel en taalontwikkeling), aan de ouder-kind-interactie en aan het bevorderen van sociale cohesie.

Inspiratie opdoen? Praktijkbeschrijvingen

 

Opvoedingsondersteuning: ouders samen aan tafel