Ouderbetrokkenheid

Het vergroten van ouderbetrokkenheid – activiteiten van ouders thuis en op school ter ondersteuning van het leren van hun kind – levert ook een leerwinst op voor kinderen in de klas. Dat maakt het betrekken van ouders tot een belangrijke troef om leerachterstand te vermijden of alleszins te beperken.

foto ouderbetrokkenheid

In de kijker

Het boek 'Warm, welkom en wederkerig' (VBJK) is een inspiratieboek voor kleuterscholen om te werken aan een goede, wederkerige ouder-schoolsamenwerking.

Inspirerende voorbeelden uit de praktijk

  • Basisschool 'De Leerplaneet' uit De Panne bevroeg ouders over wat ze vinden over de schoolwerking; hoe de school georganiseerd is, over huiswerk, over de communicatie vanuit de school, ... de resultaten van de bevraging vind je hier.
  • Ouders in armoede en leerkrachten ontwikkelden samen (in een project van de Koning Boudewijnstichting) 12 sleutels voor een goede samenwerking tussen ouders en school. In Aalst gingen zes basisscholen en twee kinderdagverblijven met deze sleutels aan de slag en concretiseerden ze via getuigenissen en inspirerende acties naar de lokale context.
  • 'De vier winden' in Molenbeek beschikt over een hele waaier aan activiteiten om ouders bij de school te betrekken.
  • Op de website die het Gemeenschapsonderwijs maakte voor ouders op school werden tal van lokale voorbeelden verzameld om ouderbetrokkenheid te verhogen.
  • In het project 'Een warm partnerschap met kwetsbare ouders' ondersteunt de Arteveldehogeschool vier basisscholen om te komen tot een ouderbevraging en vervolgens een actieplan tot een goede samenwerking met kwetsbare ouders.

 

Interessante websites

  • Klasse bundelde een aantal artikels over de dialoog tussen ouders en school
  • Recht- op schreef een rapport over de noodzaak van een volwaardig partnerschap tussen school en (kwetsbare) ouders om tot gelijke kansen te komen.
  • “Scholen proberen – terecht – veel ouders op het oudercontact te krijgen. Maar hoe ze ouders thuis extra kunnen betrekken bij onderwijs, dat vinden ze moeilijker. Pedagoog Hans Van Crombrugge en onderzoeker Evelyn Morreel verklappen hoe en waarom.
  • De VCOV (Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen VZW) schreef een visietekst over ouderbetrokkenheid op school.
  • Het Gemeenschapsonderwijs lanceerde met GO!Ouders een website om ouderparticipatie op school te ondersteunen.

Wat moet je weten?

Aan de slag

Hoe kunnen we ouders meer bereiken en beter betrekken bij wat er gebeurt op school? Hoe kunnen we beter met hen communiceren? Hoe kunnen we samen werken aan het ontwikkelings- en leerproces van het kind? Hoe kunnen we alle talenten ontdekken en tot bloei laten komen? Trefpunt Armoede maakte een brochure in tien thema’s met een schat aan eenvoudige tips over hoe je de soms diepe kloof tussen school en kansarme ouders kan overbruggen.

 

Materialen en methodieken

Het onderwijsnetwerk Antwerpen ontwikkelde en verzamelde een schat aan materialen die je op weg kunnen zetten naar meer ouderbetrokkenheid op school.

Wil je meer informatie over dit thema?

 Contacteer Ivan Pauwels 

groeimee logo nieuw afgeronde hoeken.JPG

Informatie voor ouders op Groeimee.be

Groeimee.be is een website van EXPOO en Opgroeien, samen met een netwerk van experten. Je vindt er betrouwbare info over opvoeden en opgroeien, onder andere over

Schoolrijpheid

Examens

Huiswerk

Kleuterklas