7 Tips voor cultuurpret

  1. Of je er nu zelf op uit trekt (naar een museum, naar het theater) of in je eigen vertrouwde omgeving aan cultuur wil doen (een kunstenaar op bezoek): neem proactief contact op met cultuurorganisaties. De kans is groot dat zij enthousiast op je vraag zullen reageren. Cultuur voor de allerjongsten staat immers hoog op de agenda, kunstenaars en cultuurorganisaties zijn vragende partij om met kinderopvang en gezinsondersteunende organisaties samen te werken.
  2. Een uitbreiding van de eerste tip: misschien kun je de samenwerking met cultuur lokaal verankeren? Zoek partners in de buurt, zoals het cultureel centrum, de bibliotheek, Huis van het Kind, een buitenschoolse opvang, een inloopteam, het lokaal bestuur … Zij kunnen je helpen om onderlinge afspraken te maken, regelingen te treffen, ouders mee uit te nodigen en alles betaalbaar te houden.
  3. Betrek de ouders erbij. De meeste moeders en vaders vinden het heel leuk om hun kind in het hier en nu van artistieke prikkels te zien genieten. Het is een positief gevoel dat vaak verbindend werkt: als verschillende kinderen en hun gezinnen samen kunst en cultuur ervaren, is er vaak een vorm van ontmoeting.
  4. Maak duidelijke afspraken. Weet de kunstenaar dat je voor het creatief atelier een paar ouders uitnodigt? Waar en wanneer spreek je met de ouders af om samen naar het theater te gaan? Zal er in het museum iemand klaarstaan? (Voor wie) is het gratis? Enzovoort.
  5. Bereid de kinderen voor. als je naar een museum trekt, kun je hun op voorhand best al eens vertellen dat er schilderijen en beelden zullen zijn. Jullie gaan samen naar alle kijken en normaal gezien mag je nergens aankomen. Als je naar een muziekvoorstelling of theater gaat, vertel je dat het waarschijnlijk een beetje donker zal zijn, dat iedereen stil zal luisteren en kijken water op het podium gebeurt. als er een kunstenaar komt, kun je vertellen wat de kinderen gaan beleven. Krijgen ze een verhaal te horen? Gaan ze samen een beeld maken? Vertel enthousiast, met een twinkeling in je ogen: de culturele activiteit zal ook leuk zijn!
  6. Natuurlijk kun je al heel veel tijdens de activiteit observeren. Wie vindt schilderen leuk? Wie houdt zich tijdens het improviseren wat afzijdig? Wie zingt of danst enthousiast mee? Wie wil het houtskoolkrijtje niet meer afgeven? Trek toch ook tijd uit voor een (korte) nabespreking. Pols bij de ouders wat zij ervan vonden en vraag ook de kinderen hoe zij dit beleefd hebben. Wat vonden ze leuk? Wat willen ze een andere keer graag doen?
  7. Was het atelier, de uitstap geslaagd? Beperkt het niet tot deze ene keer. Hoe vaker je met jonge kinderen (en hun gezinnen) aan kunst en cultuur doet, hoe meer je er zelf ook van zult genieten. Op den duur willen de kinderen, de ouders en jij  het niet meer missen!

Uit Kiddo, jaargang 19, nr5 – 2018 (Auteur: Ellen Rutgeerts)