2.0-aanpak voor integrale jeugdhulp in Vlaanderen

  • 14 maart 2016

Integrale Jeugdhulp is de samenwerking op het terrein tussen 6 hoofdrolspelers (Jongerenwelzijn, Kind & Gezin, VAPH, Centra Geestelijke Gezondheidszorg, CAW, CLB) en is sinds 2014 een feit. De hulpvraag van de jongere staat centraal en een deel van de hulp is makkelijker toegankelijk.

Minister Jo Vandeurzen stelde een plan rond versterking jeugdhulp voor. Er wordt meer ingezet op preventie en laagdrempelige hulp. De eigen krachten van jongeren en hun ouders worden versterkt, onder meer via positieve heroriëntering. Er worden ook vanaf 2017 nieuwe extra middelen vrijgemaakt die, samen met de effecten van de federale taxshift, moeten resulteren in een gevoelige uitbreiding van de jeugdhulp.

Meer informatie oppdf bestand2-0-aanpak-jeugdhulp-Vlaanderen.pdf (444 kB)