1712 beter toegankelijk voor kinderen

  • 7 april 2016

1712 is in Vlaanderen het nummer waar je naartoe belt bij alle vormen van geweld. De hulplijn wil toegankelijker worden voor kinderen en jongeren. Daarom komen er, naast de bestaande website, twee nieuwe websites: één gericht naar kinderen onder de 13 jaar kids.1712.be en één gericht op jongeren tussen 13 en 18 jaar teens.1712.be.