17 oktober is Werelddag van het verzet tegen armoede

  • 14 oktober 2020

Op 17 oktober, Werelddag van het verzet tegen armoede, zetten tal van organisaties in de kijker dat armoede een schending van de mensenrechten is. De dag zet aan tot concrete acties om armoede uit de wereld te helpen.

Dit jaar is het thema 'Armoede is een job waar je niets voor terugkrijgt'. Een pleidooi voor een menswaardig inkomen voor iedereen. 

Informatie, standpunten en aanbevelingen vind je samen met getuigenissen en het campagnemateriaal terug bij het Netwerk tegen Armoede.