“Het zal wel aan mij liggen…”. Omgaan met de effecten van discriminatie en racisme op kinderen

Auteur :

Kinderrechtencoalitie Vlaanderen

Jaar van publicatie :

2015

Thema :

Opvoeden en de omgeving

Type :

Document


Korte beschrijving:

Het onderwerp van deze publicatie kadert in het bredere jaarthema van de Kinderrechtencoalitie voor 2015: “etnisch-culturele diversiteit en migraties”. De keuze voor dit thema werd ingegeven door enerzijds de overtuiging dat de rechten van kinderen met een migratieachtergrond speciale aandacht blijven verdienen, en anderzijds door de vaststelling dat hun rechten in de praktijk niet (voldoende) gerealiseerd worden. Zo komt discriminatie op grond van raciale criteria nog vaak voor in ons land. Om dit brede thema af te bakenen en concreet te maken, koos de Kinderrechtencoalitie om zich te focussen op de effecten van discriminatie en racisme op kinderen op hun psychisch welzijn en ontwikkeling.