Wim Van Lancker - Ongelijkheid in de vroege kindertijd en daarbuiten: hoe moet het nu verder?

In zowat alle welvaartstaten ter wereld wordt de vroege kindertijd naar voor geschoven als hét ideale moment om de ongelijkheid te verminderen en de kinderarmoede te bestrijden. Dat wordt vertaald in een toegenomen focus op en investeringen in voorschoolse voorzieningen, met kinderopvang als speerpunt. Maar tegelijk weten we dat de ongelijkheid groot is, en dat die ongelijkheid zich ook vertaalt in de toegang tot en het gebruik van deze voorzieningen. Wat betekent dat voor de rol die kinderopvang kan spelen in het verminderen van de ongelijkheid en de kinderarmoede? Wat leren we uit internationaal, vergelijkend onderzoek? Welke rol kunnen ouders, voorzieningen, en overheid spelen? En kan het principe van het progressief universalisme in de implementatie van basisvoorzieningen ons helpen?

Biografie

Wim Van Lancker is docent sociaal werk en sociaal beleid aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek van de KU Leuven. Hij is ook verbonden aan het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck van de Universiteit Antwerpen. Hij doet onderzoek naar de relatie tussen sociaal en gezinsbeleid en armoede en ongelijkheid, meer bepaald hoe het gezinsbeleid vorm moet krijgen om de armoede en de ongelijkheid terug te dringen.  

Video-presentatie