Wie is wie?

Het EXPOO-team bestaat uit:
Annelies Bergmans, Vera Bossuyt(afwezig wegens ziekte), Kirsten De Saeger, Sofie Eerlings, Bieke Leysen, Ivan Pauwels en Nele Travers.

 

Kirsten De Saeger

Kirsten portret

 • ​Opleiding: Master in de pedagogische wetenschappen

 • Achtergrond: Landelijke Kinderopvang; Kraamzorg Landelijke Thuiszorg
 • Contactpersoon voor: Huizen van het Kind, thema's prenataal ouderschap en sociale cohesie
 • kirsten.desaeger@expoo.be
 • Tel 0498 337601
   

Nele Travers

Nele portret

 • Opleiding: Master in de pedagogische wetenschappen
 • Achtergrond: pedagogisch verantwoordelijke in de Bijzondere Jeugdzorg; opvoedingsconsulent; stafmedewerker Kind en Gezin (kindermishandeling en opvoedingsondersteuning)
 • Verantwoordelijke bij EXPOO
 • Contactpersoon voor: Huizen van het Kind, Opvoedingsondersteuning,  thema's scheiding, migratie en cultuursensitieve dienstverlening, vaders, inclusie, geïntegreerd werken, zelfevaluatie en  internationale werking.
 • nele.travers@expoo.be
 • Tel 0496/595215

Annelies Bergmans

Annelies portret
 • Opleiding: Maatschappelijk assistent
 • Achtergrond: coördinator dienst voor onthaalouders, stafmedewerker kinderzorg Reddie Teddy, pedagogische coach in de Kinderopvang
 • Contactpersoon voor: Opvoedthema's, Groeimee.be, sprekersdatabank en Week van de Opvoeding
 • annelies.bergmans@expoo.be
 • Tel 0476 646307

Sofie Eerlings

Sofie portret
 • Opleiding: Master in de talen: Nederlands - Engels
 • Achtergrond: leerkracht en coördinator opvoedingsondersteuning Brussel
 • Contactpersoon voor: Vormingen,  Opvoedingsondersteuning, Ouders van jongeren, Nieuwe Autoriteit, 

Ivan Pauwels

EXPOO team Ivan
 • Opleiding: master in de klinische psychologie
 • Achtergrond: jeugdwerker in een multiculturele wijk, stafmedewerker in de Bijzondere Jeugdzorg, opvoedingsconsulent en consulent Huizen van het Kind voor  Kind en Gezin Antwerpen
 • Contactpersoon voor: Huizen van het Kind, participatie en progressief universalisme
 • ivan.pauwels@expoo.be
 • Tel 0492 747353

Bieke Leysen

EXPOO team Bieke
 • Opleiding: master in de criminologische wetenschappen
 • Achtergrond: pedagogisch directeur Gemeenschapsinstellingen (Jongerenwelzijn)
 • Contactpersoon voor: vormingen, ouders van jongeren, Nieuwe Autoriteit
 • bieke.leysen@expoo.be

Vera Bossuyt

EXPOO Vera
 • Opleiding: Secretariaat Talen
 • Achtergrond: Pers en mediaondersteuning, ondersteuning woordvoerder Kind en Gezin
 • Contactpersoon voor: online platform opvoedingsondersteuning Groeimee.be
 • Vera is momenteel afwezig wegens ziekte.

Reflectiegroep

Minimaal drie keer per jaar komt een reflectiegroep samen. Deze reflectiegroep heeft drie functies:

 1. De reflectiegroep houdt de vinger aan de pols wat betreft maatschappelijke evoluties inzake opvoeden,opvoedings- en gezinsondersteuning. De reflectiegroep stimuleert een brede en innovatieve invulling van ondersteuning zodat deze blijft aansluiten bij de behoeften van ouders en kinderen.
 2. De reflectiegroep  bewaakt de kwaliteit van EXPOO’s dienstverlening, de wetenschappelijke onderbouwing en de maatschappelijke relevantie ervan.
 3. Opvoedings- en gezinsondersteuning wordt niet gerealiseerd vanuit één partner. Daarom richt EXPOO zich tot een zo ruim mogelijk ‘werkveld’. De reflectiegroep is  een overlegplatform waar kennis en expertise van verschillende partners samenkomen om zo te komen tot een helikopterzicht op opvoeden en opvoedingsondersteuning. 

De reflectiegroep is een vaste groep mensen, maar naargelang het thema van het overleg kunnen er extra experten worden uitgenodigd. De leden van de groep nemen deel vanuit persoonlijke expertise en niet als vertegenwoordiger van organisaties, maatschappelijke domeinen of sectoren.

Volgende personen zijn vaste leden van de reflectiegroep:

 • Cherline De Maeght, Klasse 
 • Yves Debbaut, Kind en Gezin, Team geïntegreerd gezinsbeleid
 • Valerie De Coen, Thuishulp vzw
 • Veerle De Vliegher, Kind en Gezin,  Team geïntegreerd gezinsbeleid
 • Hilde Haerden, Opvoedingswinkel Genk
 • Kristien Nijs, Odisee, Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
 • Leen Ackaert, Kinderrechtencommisariaat
 • Martine Van Geyt, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
 • Hilde Timmermans, Gezinsbond
 • Karla Van Leeuwen, Universiteit Leuven
 • Dirk Van Noten, Vereniging van Vlaamse Provincies en voorzitter OCMW Heist-op-den-Berg
 • Hans Cools, De Ambrassade
 • Katrijn Kelchtermans, Kind en Gezin, intersectorale medewerker

 

EXPOOL

Vanuit het brede werkveld engageerden volgende personen zich om klankbord te zijn voor de werking van EXPOO.  Via een virtueel platform legt EXPOO deze groep vragen en topics voor.

 • Catherine Appermont, Huis van het Kind Hasselt
 • Sigrid Arents, Huis der Gezinnen Brussel
 • Hakima Belekhrif, Stad Antwerpen
 • Patrick Blondé, CKG 't Kapoentje, Oostende
 • Sofie Cools, IN-Z
 • Marlies Cosyn, verantwoordelijke opvoedingsondersteuning Huis van het Kind Aalst
 • Veerle Decorte, Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamvogel, Antwerpen
 • Rosheen Demaret, Opvoedingswinkel Gent
 • Eva Faes, coördinator Huis van het Kind Merelbeke-Melle
 • Gerlinde Geerits, onthaalhouder via LKO, Koersel
 • Katrien Lauwereys, OTA Vlaams-Brabant
 • Leslie Libaers, Huis van het Kind Geraardsbergen
 • Greet Lenaers, OTA Antwerpen
 • Evi Maes, groepswerker Ontmoetingsplaats Antwerpen
 • Marielle Peeters, Kind en Gezin
 • Trees Schaumont, VCLB Meetjesland
 • Stephanie Spaas, Hasselt
 • Geert Vercruyce, Opvoedingswinkel Brugge
 • Werner Vlijminck, Onthaal Oriëntatie en Observatiecentrum Luein, Lochristi