Werken met vrijwilligers - 2016

Vraagstelling:

Wat is de meerwaarde van en voor vrijwilliger? Welk profiel verwachten we? Hoe gebeurt de aanwerving? Welke begeleiding en coaching hebben vrijwilligers nodig?

Wat is de rol van de vrijwilliger? Welke houding verwachten we: contact maken met ouder, afstand-nabijheid?

Ervaringen:

 • Meerwaarde:

  • Vrijwilligers kunnen een meerwaarde zijn voor je ontmoetingsinitiatief.  
  • Soms zijn vrijwilligers nodig om je werking te organiseren. Hun inbreng kan waardevol zijn, maar kan ook botsen en tot wrijving leiden.
  • Gezonde mix tussen betalende en niet-betalende krachten is noodzakelijk
  • Mag niet alleen kostenbesparend zijn.

 

 • Kandidaatstelling/Intake vrijwilligers:

  • Leidraad kennismakingsgesprek
  • Afstemming (potentiële vaardigheden, interesse, enthousiasme, informeren)
  • Afsprakennota: basishouding (afstand-nabijheid), engagement (afspraken over aan- en afwezigheden), verantwoordelijkheden, onkostenvergoeding, verzekering, wat willen zij? Wat willen wij?
  • Wat zijn selectiecriteria?
   • Nederlandstalig, meertaligheid
   • Uittreksel van strafregister model 2. ( niet overal dezelfde voorwaarde)
   • Min. 18 jaar
   • Geen opleidingsvereisten, wel enthousiasme, achter visie van werking staan.
  • Aparte vorming voor nieuwe vrijwilligers over visie van HvhK en visie van ontmoetingsruimte.
  • Proef afspreken om samen met professional in de ruimte te staan.
  • Kunnen ouders nadien aan de slag als vrijwilliger?

 

 • Coaching van vrijwilliger:

  • Houding:
   • Afstand-nabijheid. Ouders moeten kinderen aanspreken op gedrag. Je spreekt kind zelf niet aan. Niet beoordelend, ookal heb je andere opvoedingsstijl. Ouder blijft verantwoordelijk (kan door vrijwilliger zelf over oordelen of ok is of niet), verlaat de ruimte niet.
   • Jezelf onzichtbaar maken in ontmoeting. Staat soms lijnrecht tegenover het gegeven dat vrijwilligers op zoek zijn naar zinvolle invulling.
  • Moeilijkheden hierbij worden besproken op intervisie.
  • Vorming: rond visie, ruimer binnen Huis van het Kind
  • Indien vrijwilliger conflict veroorzaakt, moeilijk om haar op moment zelf aan te spreken.
  • Intervisiemomenten: om ervaring van vrijwilligers te bespreken, ook professionals doen inbreng. Visie komt ook regelmatig aan bod tijdens intervisie.
  • Externe vorming over bijvoorbeeld werken met ouders van allochtone afkomst
  • Belangrijk is de erkenning van de vrijwilligers. Informele activiteiten. Aangename intervisie.
  • Coachingsgesprek: hoe staan zij in de werking? Hoe ervaren ze de werking?