Wat is een lerend netwerk?

Een lerend netwerk is een vorm van collegiaal leren, waar gewerkt wordt in een vaste groep, tijdens meerdere bijeenkomsten rond een gezamenlijk thema.

In een lerend netwerk wordt doelbewust kennis en ervaringen uitgewisseld over een bepaald kennisgebied in dit geval de ontmoetingsplaatsen. Het netwerk geeft de mogelijkheid om kennis te delen en te leren van elkaar, zo krijg je dankzij de andere deelnemers een ruime blik (helikopter zicht). Participeren in een lerend netwerk kan een nieuwe dynamiek teweegbrengen: het bevordert ideeënbevruchting en innovatief denken.

Tijdens een lerend netwerk kan je thema’s aanbrengen en ontwikkel je nieuwe inzichten, oplossingen, werk- of denkwijzen, en dit aan de hand van ervaringsuitwisseling, reflectie en samenwerking.

Om tot deze kruisbestuiving te komen gaan we op bezoek bij elkaar. Zo krijgen deelnemers de kans elkaars ontmoetingsplaats letterlijk te leren kennen. 

In een lerend netwerk staat wederzijds leren centraal. Deelnemers moeten elkaar daarom goed leren kennen en ook vertrouwen hebben in elkaar.

Het lerend netwerk wordt begeleid door een procesbegeleider. Elke bijeenkomst neemt een drietal uur in beslag. De inhoud van de verschillende bijeenkomsten wordt naargelang de groepssamenstelling nader bepaalt. De reeks bestaat uit vijf bijeenkomsten. 

Verwachtingen van de groep:

Tijdens de eerste bijeenkomst van het lerend netwerk werden de verwachtingen van de groep bevraagd:

 • Elkaars werking leren kennen
 • Samen nadenken
 • Thema’s inhoudelijk verdiepen
 • Inspiratie opdoen
 • Ervaringen uitwisselen
 • Leren van elkaar
 • Vinden van eigenheid

Elkaars werking leren kennen

Het lerend netwerk kwam 5 maal samen. We trachtten om de bijeenkomsten zo veel mogelijk op locatie van één van de organisaties te laten doorgaan. Tijdens deze bijeenkomst kon de werking van de gast-organisatie en nog één extra organisatie zijn werking rond ontmoeting voorstellen aan de hand van volgende aspecten/vragen:

 • Visie
 • Inhoudelijke kaders
 • Doelstellingen
 • Activiteiten/groepswerking
 • Communicatie/bekendmaking
 • Inkleding
 • Wat werkt
 • Waar zijn we trots op
Meer lezen
groep ouders