Voorstelling Speelbabbel - Brasschaat

Speelbabbel is een initiatief van de opvoedingswinkel Brasschaat en de gemeente Brasschaat, en is nu een aanbod binnen het Huis van het Kind.

Doelgroep:

Voor kinderen van 0 tot 3 jaar, vergezeld van een volwassene aan wie ze gehecht zijn: ouder, grootouder of oppas

Doelstelling:

Voor kinderen:

  • ruimte om te spelen, rollen, kruipen, rennen
  • ontdekken van ander speelgoed
  • contact met leeftijdsgenootjes
  • voorbereiding op kinderopvang of kleuterschool

Voor ouders:

  • spelen met je kind
  • geleidelijk proces van loslaten in een veilige omgeving
  • contact met andere ouders, ervaringen delen en uitwisselen

Werking:

De onthaalmedewerkers zorgen voor een warm onthaal, koffie en thee.

Speelbabbel vindt plaats in de ruimte van de buitenschoolse opvang. Hierdoor is de ruimte afgestemd op kinderen en is er al heel wat speelgoed aanwezig. Speelgoed voor de allerkleinsten werd extra voorzien. Speelbabbel wordt begeleidt door vrijwilligers en een vaste medewerker.

De werking vindt enkel plaats tijdens het schooljaar, in de vakantieperiode wordt de ruimte gebruikt door de buitenschoolse opvang.

Bereik:

De bereikte ouders zijn meestal hoogopgeleid, leven niet in armoede maar soms wel met beperkte middelen. Deze ouders zijn bezig met een visie rond opvoeden. In Speelbabbel vinden ouders elkaar hierin, willen zoveel mogelijk natuurlijk opvoeden, (draagdoeken, bakfietsen), maar ze zitten ook met twijfels. In de Speelbabbel krijgen ze hiervoor de ruimte.

Ouders in kansarmoede worden moeilijk bereikt. De drempel is te hoog om in bestaande groep te komen.

 

Contactgegevens

Cine De Schutter, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

cine.de.schutter@brasschaat.be - telefoonnummer: 03 650 03 12

"Ontmoeten is samen gezellig spelen, babbelen, ontspannen, nieuwe ervaringen opdoen, rusten en nieuwe mensen leren kennen"
speelbabbel