Bruno Vanobbergen - Voor iedereen, maar voor jou in het bijzonder.

De Huizen van het Kind staan vandaag voor een grote uitdaging: ze moeten er zijn voor iedereen en toch rekening houden met het bijzondere. Ze moeten inclusief zijn, maar tegelijk recht doen aan het verschil. Om te pakken te krijgen wat dit concreet betekent, ging ik in gesprek met de verantwoordelijken van het Huis van het Kind Geraardsbergen. Uit dit boeiende gesprek haal ik een aantal vragen en spanningsvelden waar de Huizen van het Kind vandaag mee worstelen. De dialoog verheldert, zonder daarom meteen een antwoord op al onze vragen te formuleren. Dat hoeft ook niet. Deze oefening draagt wel bij tot een sterkere gedeelde visie. En net daar ligt een belangrijke voorwaarde om tot echte verandering voor kinderen en gezinnen te komen.

Biografie

Bruno Vanobbergen is doctor in de pedagogische wetenschappen en sinds 2009 aangesteld als Vlaams kinderrechtencommissaris.  In zijn spreken en schrijven bouwt hij verder op zijn ervaringen als onderzoeker en gastdocent aan de Universiteit Gent.  Hij is auteur van verschillende boeken.  In zijn laatste boek 'Spelen in zwarte sneeuw' pleit hij vanuit een kinderrechten en mensenrechtenperspectief voor structurele veranderingen om sociale uitsluiting en ongelijkheid tegen te gaan.

Video-presentatie Bruno Vanobbergen
Proportioneel universalisme: mogelijkheden en spanningsvelden
Video-presentatie Bruno Vanobbergen

Videofragmenten

Ter voorbereiding van zijn lezing ging Bruno Vanobbergen in gesprek met het Huis van het Kind Geraardsbergen. 5 inspirerende praktijken uit het Huis van het Kind werden als illustratie in beeld gebracht. 

Kindvriendelijk Geraardsbergen
Wist-je-dat-avond eenoudergezinnen
Ruilwinkel 'De Kaddee'
Schoolkostenfonds
Brugfiguur Huis van het Kind