Visienota diversiteit in/en het jeugdwerk

Auteur :

Kris De Visscher (Demos) & Miet Neyens (De Ambrassade)

Jaar van publicatie :

2015

Thema :

Opvoeden en de omgeving

Type :

document


Korte beschrijving:

De relatie tussen het jeugdwerk en de diverse levensomstandigheden waarin kinderen en jongeren opgroeien, is een onderwerp dat de jeugdwerksector en het jeugdwerkbeleid al langer beroert. In nieuwe ‘golven’ en soms met nieuwe begrippen houden het jeugdwerkbeleid en de jeugdwerksector de aandacht voor dit thema vast.
De jeugdwerksector nood heeft aan nieuwe ideeën en verse energie om bruikbare antwoorden te (blijven) formuleren op de diverse vragen en noden van kinderen en jongeren in de vrije tijd. 
Begin 2015 gaf de Commissie Jeugdwerk dan ook de opdracht aan een prioritaire werkgroep diversiteitsbeleid om een nieuwe, inspirerende visietekst over dit onderwerp op te stellen. Deze nota bestaat uit twee delen. Het eerste deel schets het conceptueel kader. In het tweede deel wordt dit kader verder uitgewerkt in concrete voorstellen en aanbevelingen.

Reageer op dit artikel

2 + 3 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.