Vaak voorkomende vragen van ouders

Een top tien samenstellen met de meest gestelde vragen is moeilijk. De opzet en de categorisering die gebruikt werd in de onderzoeken is te verschillend.
We  geven een aantal  belangrijke vaststellingen weer.
Ouders hebben vooral vragen over:

  1. de ontwikkeling van hun kind en de sociaal-emotionele ontwikkeling in het bijzonder;
  2. schoolgerelateerde topics;
  3. hun rol als ouder en de aanpak van de opvoeding in het algemeen;
  4. moeilijk of storend gedrag van het kind.

Ouders stellen zich in de eerste plaats vragen over de ontwikkeling van hun kind. Het valt meteen op dat dé belangrijkste vraag niet over problemen gaat. Het is ook een feit dat onze ouders en grootouders decennia geleden al vragen hadden over dezelfde thema's. In dat opzicht zijn sommige vragen of onzekerheden gewoon inherent aan het opvoeden. Ze reflecteren dus eerder de betrokkenheid van de ouders dan een probleem.