Uitwisseling en netwerking Huizen van het Kind

Online uitwisselingsplatform

EXPOO wil uitwisseling stimuleren, via het uitwisselingsplatform kan je goede praktijken delen met en vragen stellen aan andere Huizen van het Kind in Vlaanderen.

Internationale uitwisseling

EXPOO stimuleert internationale kennisopbouw. Samen met partners bouwen we aan een netwerk voor internationale uitwisseling.

Uitwisselingsdag Huizen van het Kind 2017
HvhK

Op 8 juni 2017 organiseerde EXPOO met partners een uitwisselingsmoment voor de Huizen van het Kind met als thema' Samen verder bouwen aan de Huizen van het Kind'. Tijdens deze dag wisselden meer dan 150 medewerkers ervaringen uit.

Inspiratie en uitwisselingsdag 2013

Ook in 2013 werd een uitwisseling- en inspiratiedag georganiseerd rond Huizen van het Kind. Er namen 120 deelnemers deel,. De methodiek die daarvoor werd gebruikt, heet ‘wikitalks’, naar analogie met ‘wikipedia’. Het kenmerkende van deze encyclopedie is dat de inhoud helemaal afhangt van wat ‘men’ zelf van inhoud inbrengt.
Het verslag biedt een weergave van de inhoud van de wikitalks. Het is opgedeeld in de 8 thema’s die op de dag aan bod kwamen.

Community of practice

Op vraag van coördinatoren Huizen van het Kind van groot- en centrumsteden, faciliteert EXPOO een Community of Practices ( CoP)

Deze CoP komt op geregelde tijdstippen fysiek bij elkaar.  De inhoudelijke agenda wordt bepaald door de deelnemers.

Voorbije congressen

EXPOO organiseert jaarlijks, in december, een congres rond opvoedings- en gezinsondersteuning. 

Hier vind je de verslagen, presentaties, filmpjes terug van vorige congresedities.