Draaiboeken,methodieken en instrumenten

EXPOO verzamelt, verrijkt en verspreidt kennis en expertise over opvoeden en opvoedings- en gezinsondersteuning. Regelmatig ontwikkelen we producten, instrumenten. Ze geven je een helder overzicht van de stand van zaken van een bepaald thema, of helpen je om concreet aan de slag te gaan.

Draaiboek Infotheek

Geïnteresseerd in het opstarten van een infotheek? In dit draaiboek lees je hoe je stap voor stap je project uitwerkt: van doelpubliek bepalen naar aanbod uitbouwen, de ruimte inrichten en evalueren.

Draaiboek Webinar

Een webinar is een online lezing die mensen van thuis uit (gratis) via internet kunnen volgen. Dit kan een laagdrempelige manier zijn om opvoedingsondersteuning aan te bieden aan ouders. 

Dit draaiboek, uitgegeven door EXPOO en VCOK, kan je op weg helpen om zelf een online lezing te organiseren. 

Hoe beoordeel je de kwaliteit van een boek, folder, website, ...?

De kwaliteit van een bron (boek, folder, DVD, ...) wordt bepaald door verschillende criteria. Dit document kan helpen om een overzicht te krijgen van de plus- en minpunten van een bron. 

Hulpmiddelen Pedagogisch Adviseren

In het pakket 'Hulpmiddelen voor pedagogische adviesgesprekken' vind je leidraden, observatiekaarten, planners, ... die je kan inzetten bij je pedagogische adviesgesprekken met ouders.

Twee vrouwen lezen in een draaiboek.
Methodieken en hulpmiddelen voor je Huis van het Kind

Op deze pagina vind je allerlei methodieken die je kunt inzetten bij de uitbouw en coördinatie van je Huis van het Kind

  • Opstartbijeenkomst Huizen van het Kind
  • Je Huis van het Kind opvolgen
  • Samenwerking
  • Een omgevingsanalyse maken
  • Toolbox roadmap
  • ....
Praktijk in beeld

In ‘Praktijk in beeld’ worden met filmmateriaal inspirerende praktijken geïllustreerd. Hiermee willen we alle professionals en vrijwilligers die werken met kinderen en hun ouders, ondersteunen.

Het beeldmateriaal kan gebruikt worden voor intervisies, leermomenten,…

Centraal staan de thema’s positief omgaan met diversiteit, participatie en ouderbetrokkenheid, sociale cohesie en samenwerking tussen organisaties.

Meer hierover volgt nog