Draaiboeken,methodieken en instrumenten

Draaiboek Infotheek

Geïnteresseerd in het opstarten van een infotheek? In dit draaiboek lees je hoe je stap voor stap je project uitwerkt: van doelpubliek bepalen naar aanbod uitbouwen, de ruimte inrichten en evalueren.

Draaiboek Webinar

Een webinar is een online lezing die mensen van thuis uit (gratis) via internet kunnen volgen. Dit kan een laagdrempelige manier zijn om opvoedingsondersteuning aan te bieden aan ouders. 

Dit draaiboek, uitgegeven door EXPOO en VCOK, kan je op weg helpen om zelf een online lezing te organiseren. 

Opvoedspel Maak het mee!

Het opvoedspel is ontwikkeld vanuit het principe ‘opvoeden doen we samen’. Het is een vragen- en stellingenspel om samen met andere ouders en opvoeders eens goed door te bomen over kinderen en opvoeden. Veel ouders genieten ervan en halen er tips en steun uit. Het opvoedspel biedt volop mogelijkheden om met een groep van 8 tot 15 ouders aan de slag te gaan. De spelbegeleider bepaalt zelf welke onderwerpen aan bod komen. Het opvoedspel is te verkrijgen bij EXPOO. Stuur een mail aan info@expoo.be.

Hoe beoordeel je de kwaliteit van een boek, folder, website, ...?

De kwaliteit van een bron (boek, folder, DVD, ...) wordt bepaald door verschillende criteria. Dit document kan helpen om een overzicht te krijgen van de plus- en minpunten van een bron. 

Hulpmiddelen Pedagogisch Adviseren

In het pakket 'Hulpmiddelen voor pedagogische adviesgesprekken' vind je leidraden, observatiekaarten, planners, ... die je kan inzetten bij je pedagogische adviesgesprekken met ouders.

Twee vrouwen lezen in een draaiboek.
Methodiekendoos Ouders in Huis en Kids in Huis

'Ouders in huis' biedt methodieken die je kan inzetten in het participatieproces dat je met ouders aangaat. Deze methodiekendoos bevat twee concrete werkvormen om ouders een stem te geven in de werking van het Huis van het Kind: de thematische methodiek en de aanbodtoets.

'Kids in Huis' is de uitbreidingsset bij Ouders in Huis. Deze doos bevat werkvormen om te werken met teams rond kinderparticipatie en werkvormen om met kinderen zelf aan de slag te gaan.

Idealiter volg je eerst de vorming om met deze tool aan de slag te gaan. Bekijk het aanbod op de vormingspagina van EXPOO.

Dit pakket is gratis te ontlenen via de EXPOO-bib. Je staat wel zelf in voor het terugbezorgen van het pakket.

Je kan de methodiekendoos ‘Ouders in Huis’ en ‘Kids in Huis’ ook aankopen voor 145 euro.

Bij interesse kan je een mail sturen naar info@expoo.be

Praktijk in beeld

In ‘Praktijk in beeld’ worden met filmmateriaal inspirerende praktijken geïllustreerd. Hiermee willen we alle professionals en vrijwilligers die werken met kinderen en hun ouders, ondersteunen.

Het beeldmateriaal kan gebruikt worden voor intervisies, leermomenten,…

Centraal staan de thema’s positief omgaan met diversiteit, participatie en ouderbetrokkenheid, sociale cohesie en samenwerking tussen organisaties.

Meer hierover volgt nog