Toegankelijkheid voor ouders

Wanneer je ouders wil ondersteunen, zal je op één of andere manier moeten afspreken hoe zij met het Huis van het Kind in contact kunnen treden. Je kan, bijvoorbeeld via een website, wel algemene informatie meegeven, maar toch zullen er vragen komen van mensen die willen overleggen hoe zij in hun concrete situatie kunnen handelen. Daarnaast is een belangrijke functie van een Huis van het Kind het inzetten op ontmoeting, op mensen samen brengen. Ook zonder één centrale locatie zal je dus een aantal manieren en plaatsen moeten voorzien om contacten tussen medewerkers en gezinnen en tussen gezinnen onderling te kunnen organiseren.  

Denk dus na over hoe ouders bij het Huis terecht kunnen met vragen. Vragen stellen via mail, via chat, permanenties organiseren, informele inloopmomenten, ... zijn allemaal mogelijke oplossingen. Veelal zal je een mix van contactmogelijkheden moeten voorzien, afgestemd op enerzijds de noden vanuit je gezinnen en anderzijds de tijd en expertise die je hiervoor ter beschikking hebt. Ook voor je aanbod zal je moeten afwegen welk aanbod je gezinnen nodig hebben en wat er nodig is om dat aanbod kwalitatief te kunnen brengen. 

 

“We proberen een zeer toegankelijke website en facebook-pagina te hebben. Wij vragen zoveel mogelijk facebook-posts te delen in eigen gemeenten. Ik probeer een goed contact op te bouwen en te onderhouden met de gemeentediensten. Dit gebeurt door goed te netwerken en aanwezig te zijn op belangrijke vergaderingen die raakvlakken tonen met mijn eigen werking (bijv. intergemeentelijk gezondheidsplatform), maar ook door activiteiten met hen uit te werken (bijv. meedoen aan Schatten van Vlieg). Wij proberen ons logo zoveel mogelijk te verspreiden zodat het bloemetje goed opvalt."

“Ik denk dat een website ook belangrijk is bij een fysiek huis. Bepaalde groepen van ouders zullen altijd in eerste instantie online op zoek gaan naar informatie. Op een website kan er ook een veel ruimer aanbod aan info gegeven worden dan er foldertjes gelegd kunnen worden in een fysiek huis bijvoorbeeld.”

"We krijgen de opmerking dat een fysieke locatie gewild is. Zo krijgt Huis van het Kind een echt huis en kunnen de inwoners het linken aan een visuele plaats. Inwoners stappen toch graag binnen op een fysieke locatie. Soms is bellen of e-mail een te hoge drempel. Door ergens snel binnen te snappen, hebben de mensen het gevoel dat ze snel antwoord zullen krijgen en niet van kastje naar de muur worden gestuurd. Dat bemoeilijkt het snel toegankelijke en laagdrempelige aan Huis van het Kind. Daarom proberen we 1 keer per jaar aanwezig te zijn op een gemeentelijke activiteit (bijv. jaarmarkten). Mensen herinneren zich altijd het bloemetje als je hen vraagt of ze ons hebben gezien. Ook vind ik het belangrijk om bij mailtjes of telefoontjes zo snel mogelijk te antwoorden, mijn netwerk 100% te benutten en zo goed mogelijk door te verwijzen.”

"Toegankelijk zijn voor de burgers op een laagdrempelige manier is een grote uitdaging voor een huis van het kind zonder fysieke locatie. Belangrijk hierbij is volgens mij de bekendheid van het HvK bij de gezinnen, zodat gezinnen ook weten waarvoor een HvK staat en welke organisaties hier ook deel van uitmaken. Ook al is er geen fysieke locatie, is het toch belangrijk om 1 centraal aanspreekpunt te hebben waar zowel partners als gezinnen contact mee kunnen opnemen bij vragen. Dit aanspreekpunt kan dan zorgen voor een geschikte doorverwijzing naar de andere partners. Verder kan er nagedacht worden over de mogelijkheid van zitdagen van partners in het sociaal huis of in de gemeente. Ik denk hierbij aan zitdagen van K&G, groeipakket,…"

“Naar de toekomst toe zouden enkele organisaties als kernpartner gezien worden en een contactpunt vormen. Ons gemeentehuis zelf werkt drempelverhogend, gezien er op afspraak gewerkt wordt en het een erg groot en onoverzichtelijk gebouw is. Het is dus net beter voor kwetsbare groepen om terecht te kunnen bij andere organisaties.”