Thematische netwerken

EXPOO brengt actoren opvoeding- en gezinsondersteuning samen, zodat iedereen kan leren van elkaar. Via (online) uitwisselingsplatformen kan contact gelegd worden, kennis gedeeld worden en kunnen ideeën groeien.

Netwerk Huizen van het Kind

Alle vormen van uitwisseling omtrent Huizen van het Kind kan je hier terugvinden.

In dit netwerk vind je alle vormen van uitwisseling rond opvoedingsondersteuning aan ouders van jongeren.

Netwerk Ontmoeting

In dit netwerk vind je alle vormen van uitwisseling rond het thema "Ontmoeting"