Scheiding

Een scheiding begint niet bij het uit elkaar gaan van ouders en het eindigt daar ook niet. Als ouders uit elkaar gaan, volgt daarop het zoeken en uitbouwen van een nieuw vervolg, zowel voor de ouders als voor de kinderen. In de meeste situaties vinden zowel ouders als kinderen een nieuw evenwicht.

Deze themapagina werd opgemaakt als onderdeel van het actieplan scheiding, kabinet Vandeurzen.

Uitnodiging focusgroep

In het kader van een onderzoek van de Arteveldehogeschool  wordt een koffer ontwikkeld met daarin informatie over verschillende dimensies van het ouderschap en gezinsleven na een relatiebreuk én concrete tools zoals reflectiekaarten rond verschillende dimensies (juridisch, praktisch, zelfzorg, co-ouderschap, communicatie, …).

Toegankelijkheid van informatie en toeleiding naar bestaande hulp- en dienstverlening vormen basisprincipes  van de koffer. De koffer geeft zowel een luik voor professionals, ouders, kinderen/jongeren als grootouders. Meer lezen over het project kan via op de projectwebsite: http://www.samenopvoeden.be/relatiebreuk/  

We zoeken in deze fase professionals die tijdens een focusgroep feedback willen geven op het prototype van de uitgewerkte inhoud van de koffer.
In de focusgroep zal ook het projectidee van het Kenniscentrum Gezinswetenschappen met betrekking tot het maken van een handreiking voor intermediairen bij ondersteuning van kinderen, ouders en netwerk bij schieding en daaropvolgende gezinstransities toegelicht en besproken worden. 

Programma:

  • 9u15: verwelkoming en toelichting
  • 9u30 – 11u30: scheidingskoffer
  • 11u45 – 13u: bespreking en uitwisseling andere projecten
  • Broodjeslunch

Praktisch: 

We organiseren de focusgroep op 2 plaatsen:: in Gent ( Artevelde Hogeschool) op 19 februari en in Brussel ( Kind en Gezin, Hallepoortlaan) op 22 februari
We hebben jouw input en ervaring nodig! 
Geef een seintje aan info@expoo.be of je er kunt bij zijn.

In de kijker: Therapie voor kind zonder toestemming beide ouders

Soms bemoeilijkt de gevraagde toestemming van ouders de toegang tot therapie voor kinderen. Maar hoeft dat zo te zijn? Hoe kan je de regels lezen? En hoe kan je ervoor zorgen dat het kind de geestelijke gezondheidszorg krijgt waar het recht op heeft?

tijd voor je relatie afstand
scheiding
Materialen en methodieken

Een selectie uit materialen en methodieken om te werken met gezinnen die een scheiding doormaken

Gerelateerde onderwerpen
Deze pagina werd opgemaakt met de ervaring en deskundigheid van:

Veerle Van Assche en Sarah Vanden Avenne, beleidsmedewerkers opvoedingsondersteuning Kind en Gezin namen de pen vast.
Feedback kregen we van Hilde De Vadder (Opvoedingswinkel - Huis van het Kind Leuven); Claire Wiewauters (onderzoeker aan het Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen en docent opleiding Gezinswetenschappen Odisee.); Chris De Bruyne (VCOK, website Tweehuizen); Marc Janssens (campus O3); Geert Vercruyce (opvoedingswinkel Brugge) en medewerkers Kind en Gezin.

 

Om mee te geven aan ouders
Reageer op dit artikel