Proportioneel universalisme

Proportioneel universalisme is het basisprincipe van een universele dienstverlening voor iedereen, die varieert in schaal en intensiteit. Hierdoor verminderen gezondheids- en welzijnsongelijkheden.  Een proportioneel universele dienstverlening steunt op een mensen- en kinderrechtenperspectief en vertrekt van de diversiteit in de samenleving en de verscheidenheid aan noden.

Deze themapagina is in opbouw.