Ondersteuning aan ouders van jongeren

Vaak focust opvoedingsondersteuning zich op gezinnen met jonge kinderen.  Investeren in de vroege levensperiode van kinderen is van groot belang.  Anderzijds houdt opvoeden niet op wanneer kinderen zes of twaalf jaar zijn. Steun bij het opvoeden is best ook beschikbaar voor ouders van tieners en jongeren. Maar wat zijn de behoeften van deze ouders? Wat ervaren ze als ondersteunend? Is er voldoende aanbod op maat van ouders met jongeren? Welke diensten en aanbod wordt er in Vlaanderen en Brussel georganiseerd.  Wat kunnen de Huizen van het Kind doen? Met deze vragen gaan we aan de slag.

Nieuwe Autoriteit in de Preventieve Gezinsondersteuning

Het gedachtengoed van Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet wordt veelal toegepast in problematische opvoedingssituaties.  EXPOO onderzoekt samen met professionals uit verschillende sectoren of de uitgangspunten van Nieuwe Autoriteit of Waakzame Zorg vertaald kunnen worden naar toepassingen in de preventieve sfeer.

Overgang van basis naar secundair onderwijs: methodiekontwikkeling ism UGent

De overgang van het basis- naar het secundair onderwijs is niet alleen een grote verandering voor kinderen. Ook ouders moeten wennen aan de nieuwe situatie en zien zich gesteld voor andere verwachtingen en uitdagingen in hun rol als opvoeder van hun steeds zelfstandiger wordende tiener. 
Ingaand op vragen vanuit het werkveld om ouders bij deze overgang te ondersteunen, startten we een methodiekontwikkelingskring.  De vakgroep ontwikkelingspsychologie UGent zet er samen met partners zijn schouders onder.

Download de volledige themabundel
ouders van jongeren
Inspiratiedag aanbod ouders van jongeren

Op 08 juni 2018 organiseerde EXPOO een inspiratiedag 'aanbod ouders van jongeren'. Een inspirerende dag voor het brede werkveld om kennis te maken met het aanbod tools, methodieken, oudergroepen die er zijn om te werken met ouders van jongeren (+12).

Verslag OO-camp 'Ondersteuning aan ouders van jongeren'

In samenwerking met de Huizen van het Kind stad Antwerpen organiseerde EXPOO op maandag 30 november 2015 een OO-camp over opvoedingsondersteuning aan ouders van jongeren.

Virtueel Thematisch Netwerk Ouders met Jongeren

EXPOO brengt actoren opvoeding- en gezinsondersteuning samen, zodat iedereen kan leren van elkaar. Via het online uitwisselingsplatform 'Ouders met jongeren' kan contact gelegd worden, kennis gedeeld worden en kunnen ideeën groeien. We willen experten en praktijkwerkers samenbrengen om uit te wisselen over het thema ondersteuning aan ouders met jongeren.

 

Vormingen en trainingen
Om mee te geven aan ouders
Reageer op dit artikel

12 + 0 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.