Opvoeding en opvoedingsondersteuning bij gezinnen met een migratiegeschiedenis

Opvoedingsondersteuning is een aanbod van dienstverlening voor alle ouders. Maar vinden gezinnen met een migratiegeschiedenis de weg naar het opvoedingsondersteunend aanbod? Of moeten aanbieders van opvoedingsondersteuning zich anders organiseren om tegemoet te komen aan de behoeften van deze gezinnen?
EXPOO consulteerde een 40-tal Vlaamse en Nederlandse publicaties en zet de belangrijkste vaststellingen op een rij.