Groeien naar ouderschap

Aandacht voor ouderschap bij de ondersteuning van aanstaande ouders is noodzakelijk in de pre- en perinatale dienstverlening. Uit literatuur en onderzoek blijkt het belang van dit ondersteunend aanbod voor aanstaande ouders. De beleving en verwachting van aanstaande ouders heeft een invloed op de relatie met en de ontwikkeling van het (ongeboren) kind.

In dit dossier vind je een aantal bevindigen uit literatuur en onderzoek. Daarnaast krijg je een overzicht van inspirerende praktijken uit binnen- en buitenland om rond ouderschap in de pre- en perinatale periode aan de slag te gaan.

Proefproject Ouderteam.nu

Ouderteam.nu is een preventief psycho-educatief programma voor aanstaande en prille ouders. Het richt zich op de samenwerkingsrelatie tussen partners in de overgang van partnerschap naar ouderschap.

In 2018 loopt EXPOO een proefproject om het programma Ouderteam.nu uit te testen in Vlaanderen. Tijdens dit proefproject leiden we 14 professionals op in het uitvoeren van dit programma met ondersteuning en verdere opvolging van Hogeschool Leiden.

Perinataal groepsaanbod - kwaliteitsvol kader & draaiboek

In Vlaanderen worden heel wat initiatieven opgezet om aanstaande ouders in groep te bereiken. Vanuit het werkveld werd de vraag gesteld naar een kwaliteitsvol kader rond perinataal groepsaanbod.

EXPOO werkt samen met diverse partners uit het werkveld aan een kwaliteitsvol kader rond perinataal groepsaanbod. Daarnaast willen we een draaiboek ontwikkelen die professionals kunnen gebruiken in het organiseren van perinatale groepsbijeenkomsten. 

Virtueel Thematisch netwerk

In het virtuele netwerk 'Groeien naar ouderschap' willen we alle actoren die zich inzetten in de ondersteuning van aanstaande ouders, en ouders in hun beginnend ouderschap, samenbrengen. 

Via dit online uitwisselingsplatform kan je vragen stellen en ideeën uitwisselen met andere collega's.

Wil je deel uitmaken van deze gesloten virtuele groep, stuurt een mailtje naar info@expoo.be

Vormingen en trainingen
Dialoogdag 'Groeien naar ouderschap' - juni 2016
Prof. Mary Nolan - Preparation for Birth & Beyond
Dialoogdag 'Groeien naar ouderschap' - juni 2016
Carolien Gravesteijn over het bevorderen van ouderwelzijn
Om mee te geven aan ouders

Online op Groeimee.be

Reageer op dit artikel

4 + 3 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.