Geïntegreerd werken

Internationaal onderzoek toont aan dat versnipperde dienst- en hulpverlening niet langer tegemoet komt aan de vragen van gezinnen. Zeker gezien de stijgende complexe maatschappelijke context.
In Vlaanderen en de ons omringende landen wordt ingezet op het creëren van samenwerkingsverbanden en geïntegreerd en werken.
Geïntegreerd werken gaat om de verwevenheid van organisaties, over sectoren heen om tegemoet te komen aan de noden van gezinnen, ouders, kinderen.
Samenwerkingsverbanden zoals Huizen van het Kind, buurtgerichte netwerken, geïntegreerd breed onthaal,.. kunnen het verschil maken voor alle gezinnen als ze inzetten op integratie.

Op deze themapagina gaan we verder in op wat geïntegreerd werken en de meerwaarde ervan is. We vatten verschillende onderzoeken samen en komen zo  tot de essentiële bouwstenen van geïntegreerd werken. Tenslotte vind je een aantal mooie praktijkvoorbeelden.

kamer geïntegreerd werken

Inspirerende voorbeelden Magazine Huizen van het Kind

Uit internationaal onderzoek weten we dat je met versnipperde dienst- en hulpverlening niet langer tegemoet kunt komen aan de vragen van ouders binnen een complexe maatschappelijke context.  Vandaar dat we inzetten op geïntegreerd en holistisch werken. Dat betekent dat je aandacht hebt voor ouders en kinderen, in al hun aspecten, en het vereist een verregaande samenwerking tussen organisaties die expert zijn binnen verschillende levensdomeinen.
Samenwerkingsverbanden zoals Huizen van het KInd en buurtgerichte netwerken kunnen dan ook echt het verschil maken als ze inzetten op die integratie.

Aan de slag: de intesystoolkit

Op basis van de onderzoeksbevindingen uit de pilootprojecten in Portugal, Italië, Slovenië en België werd de intesys-toolkit gemaakt.
In het eerste deel van deze toolkit wordt interessante achtergrondinformatie over geïntegreerd werken meegegeven.
In het tweede deel worden inspirerende tools aangereikt om geïntegreerd werken in de praktijk vorm te geven.
Je kan de toolkit downloaden in het documentatiecentrum

Wil je meer informatie over dit thema?

 Contacteer Nele Travers