Buurtgerichte netwerken

Een buurtgericht netwerk voor kinderen en gezinnen creëert binnen een buurt samen met partners en gezinnen een rijke omgeving voor alle kinderen en gezinnen en verenigt en integreert essentiële functies die voor kinderen en gezinnen belangrijk zijn. Centraal staat de participatie van kinderen en gezinnen. De focus ligt in de eerste plaats op gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar, maar kan breder ingevuld worden afhankelijk van de lokale situatie.

Een buurtgerichte netwerk zet in op de realisatie van rechten van kinderen en gezinnen en maakt verbinding tussen materiële en immateriële noden van gezinnen. Het is gericht op verbinding met de buurt en op verbreding van de leefwereld van kinderen en gezinnen. Een rijke omgeving voor kinderen en gezinnen, betekent samenwerken aan een breed verhaal.

Hier presenteren we een referentiekader opgemaakt met 10 pioniers.

Proeftuinen buurtgerichte netwerken bekend

Minister Vandeurzen lanceerde een oproep om lokale besturen te stimuleren en ondersteunen om met het referentiekader buurtgerichte netwerken aan de slag te gaan. Hierbij wordt verder gebouwd op de dynamiek die vandaag al aanwezig is in vele buurten en de Huizen van het Kind.

Zes buurtgerichte netwerken kunnen starten als proeftuinen met voldoende ruimte om zaken uit te proberen en te leren. 

De 6 geselecteerde proeftuinen zijn:

  • Beringen : buurt Beverlo
  • Brugge : Zeebrugge
  • Oostende :Vuurtorenwijk
  • Geraardsbergen :Boerlarebuurt
  • St Niklaas : buurt in het centrum rond Landbouwerstraat
  • Anderlecht : buurt Veeweide- Aurore en Kuregem

De proeftuinen starten op 1 juli 2019 en lopen 3 jaar (1 juli 2022). De subsidie per proeftuin bedraagt 25.000 euro op jaarbasis.

Download referentiekader Buurtgerichte netwerken
cover-Jong-in-de-Buurt.jpg
Brochure Gezonde Gemeente: gezonde wijk

In deze publicatie vind je op blz 29 initiatieven die een bron van inspiratie zijn om in elke wijk/buurt samen met burgers en organisaties te investeren. Binnen het lokaal gezondheidsbeleid werd ‘ Gezonde wijk ‘ als 1 van de speerpunten bepaald.

Conferentie Jong in de buurt

Op 24 april 2018 ging de conferentie 'Jong in de buurt' door in Mechelen. 

Deze conferentie bood inspiratie om samen aan de slag te gaan rond een lokaal gezinsbeleid dat verschillende levensdomeinen van kinderen en gezinnen verbindt. 

'Duurzaam samenwerken in een buurtgericht netwerk voor kinderen en gezinnen' was één van de workshops waar Kind en Gezin samen met twee van de tien pioniers buurtgerichte netwerken het referentiekader voorstelde.

Inspirerende voorbeelden uit de praktijk

Hier vind je inspirerende voorbeelden van Buurtgerichte netwerken en met welke partners ze samenwerken.

Kijkkader Journeys Buurtgerichte netwerken voor kinderen en gezinnen  

Met dit kijkkader gingen 10 pioniers Buurtgerichte netwerken voor kinderen en gezinnen op bezoek bij elkaar in 2017. Mede aan de hand van dit kijkkader deelden ze informatie over praktijken binnen hun netwerk. 
De journeys van de pioniers kaderden in het traject naar de bottom-up ontwikkeling van het referentiekader buurtgerichte netwerken voor kinderen en gezinnen.

Artikel buurgerichte zorg

Inspirerende voorbeelden kan je ook vinden in het domein van de thuiszorg zoals in dit artikel in het magazine Lokaal buurtgerichte zorg over een buurttuin in Gits.