Sterktes van een niet- fysiek Huis van het Kind

Het niet hebben van een fysieke locatie kan ook voordelen hebben. Het zal maken dat je creatiever kan en moet omspringen met waar je je aanbod laat doorgaan en dat de mogelijkheden to outreachend werken meer voor de hand liggen. Je kan ook meer gebruik maken van infrastructuur van partners, wat voor ouders laagdrempeliger zou kunnen zijn. 

“Het biedt zeker kansen omdat je je doelgroep bereikt via je partners. Er wordt dus erg ingezet op het werken met bestaande organisaties en deze versterken. Dit zorgt voor een vlotte samenwerking tussen de organisaties. Onze netwerkmomenten gaan ook door op een wisselende locatie. Zo komt elke partner eens aan bod. Dat geeft het concept van samenwerkingsverband mee vorm.”

“Het niet hebben van een fysieke locatie zorgt ervoor dat je ook bereikbaar bent op plaatsen waar je huis niet is. Daardoor is het Huis van het Kind een beetje overal. Je zorgt er dan ook voor dat je opvalt in kleinere dingen (bijv. deelnemen aan jaarmarkt, een tuttenboom in elke gemeente,…)”