Startdagen Huizen van het Kind

Sinds begin 2019 heeft (bijna) elke gemeente een Huis van het Kind, zodat alle gezinnen en kinderen hier terecht kunnen voor alles wat te maken heeft met opvoeden en opgroeien. 

Om startende Huizen van het Kind te ondersteunen organiseert EXPOO en Kind en Gezin in elke provincie drie startdagen, waar we samen willen nadenken over hoe we de Huizen van het Kind kunnen uitbouwen tot laagdrempelige basisvoorzieningen voor en van gezinnen. 
De eerste twee startdagen gingen door in februari en juni. De derde startdag volgt in oktober en november.

Data startdag 3

Momenteel werken we aan het programma voor startdag 3.

Deze data en locaties zijn alvast gepland:

Oost - Vlaanderen: vrijdag 18 oktober 9u in Gent (VAC)

West - Vlaanderen: dinsdag 22 oktober 13u30 (locatie nog niet bekend)

Vlaams - Brabant: vrijdag 8 november 9u in Leuven (VAC)