Startdagen Huizen van het Kind

Sinds begin 2019 heeft (bijna) elke gemeente een Huis van het Kind, zodat alle gezinnen en kinderen hier terecht kunnen voor alles wat te maken heeft met opvoeden en opgroeien. 

Om de startende Huizen van het Kind te ondersteunen organiseert EXPOO en Kind en Gezin in de loop van 2019 drie startdagen, waar we samen willen nadenken over hoe we de Huizen van het Kind kunnen uitbouwen tot laagdrempelige basisvoorzieningen voor en van gezinnen. 

Save the date - Startdag 2

Na de eerste startdagen in februari 2019 plant EXPOO en Kind en Gezin in elke provincie een tweede startdag.

Je mag aansluiten op datum of locatie naar keuze. Exacte locatie en inschrijvingsmogelijkheid volgt later. 

  • Dinsdag 4/6: Oost Vlaanderen
  • Vrijdag 7/6: Antwerpen
  • Dinsdag 11/6: Limburg
  • Donderdag 13/6: West Vlaanderen
  • Vrijdag 14/6: Vlaams Brabant

Telkens van 9u tot 14u

Voor ieder Huis van het Kind dat zich 'startend' voelt.

logo
meerjarenplanning HvhK