Specifieke zorgbehoefte

Met het thema 'specifieke zorgbehoefte' gaan we in op de behoeften op vlak van opvoeden van ouders met een kind met een handicap of specifieke zorgbehoefte.  
Welke ondersteuningsbehoeften hebben deze ouders en op welke wijze kan daar zowel door reguliere als specifieke vormen van opvoeding- en gezinsondersteuning aan tegemoet gekomen worden.