Socio-economische determinanten

Het verbinden van materiële en immateriële dienstverlening is cruciaal om tot een coherente ondersteuning te komen. Het gaat hier bijvoorbeeld over de verbinding met huisvesting, inkomen, tewerkstelling

Fold-up meeting Geïntegreerd Breed Onthaal & Huizen van het Kind

Tijdens de fold-up meeting van 21 maart 2019 bracht Dirk Vannooten van het departement WVG een korte toelichting over het Geïntegreerd Breed Onthaal en de Huizen van het Kind. 

De opname is te herbekijken. 

Geïntegreerd Breed Onthaal voor dummies

De "Uitbouw geïntegreerd breed onthaal" is een van de projecten voor hervorming van de eerste lijn. Wellicht hebt u er al van gehoord, en misschien weet u al dat het in de basis gaat om een samenwerkingsverband met 3 kernactoren: het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW), het erkende centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) en de erkende diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW). Maar wat doet zo'n "breed onthaal"? 10 wist-je-datjes op een rijtje

Geïntegreerd Breed Onthaal en Huizen van het Kind

Welzijn en Samenleving (departement WVG) en Kind en Gezin maakten samen een folder ter kennismaking van beide samenwerkingsverbanden GBO en Huizen van het Kind om tot een verdere samenwerking te komen.

Vlog Geïntegreerd Breed Onthaal
Vlog Geïntegreerd Breed Onthaal
Wat Zegt De Wetenschap: Hoe kan een gemeentebestuur armoede aanpakken?
Vlog "Ruilwinkel - HvhK Zottegem"
HvhK Zottegem
Evoluties en opties Roadmap
Groeipakket in een Huis van het Kind

Met de zesde staatshervorming is de bevoegdheid van de kinderbijslag naar de gewesten en de gemeenschappen overgeheveld. Decretaal is een formele samenwerking voorzien tussen de uitbetalers van het Groeipakket en de Huizen van het Kind met het oog op een goed uitgewerkte loketfunctie. Deze functie is fysiek (o.a. via de loketten van de uitbetalers, de Huizen van het Kind, ... ) en via contact op afstand (via telefoon, chat, mails, website, enz.).

Vlog "Kansenwerker - HvhK Sint-Niklaas"
HvhK Sint-Niklaas
Filmpje: Ruilwinkel "De Kaddee" - HvhK Geraardsbergen
video
Kinderarmoede begint vroeg. Dit kan uw lokaal bestuur doen.

Het Kinderarmoedefonds zet zijn schouders onder innovatieve en langlopende projecten die de uitsluiting van kansarme kinderen en hun gezinnen tegengaan en die een meerwaarde of aanvulling bieden op de bestaande diensten en projecten. Daarbij staat samenwerking met partnerorganisaties en lokale besturen centraal.

Leidraad voor visievorming opstarten luierbank

Luiers wegen ontzettend zwaar op een klein budget. Arme gezinnen hebben structureel te weinig middelen om luiers te kopen. De luierbanken zijn dan ook een antwoord op een concrete nood. Luierbanken zijn populair en bieden voor een lokaal beleid heel wat mogelijkheden. Onder de term luierbank vallen een rits van initiatieven. Er zijn verschillende modellen mogelijk. In deze leidraad staat beschreven hoe je je model kan aftoetsen aan de kwaliteitscriteria van een lokaal armoedebeleid. 
Tekst opgemaakt door Lerend netwerk Kinderarmoede - Provincie Limburg, Lerend netwerk Huizen van het Kind - Provincie Limburg 
 

GO- team Mechelen
Perinataal netwerk in Menen
CKG Kapoentje in Oostende