Sara Willems - Sociale verschillen in gezondheid aanpakken: yes you can!

Mensen worden niet gelijk geboren. Waar je wieg staat bepaalt in belangrijke mate mee hoe oud je zal worden en vooral in welke gezondheidstoestand je oud zal worden.

De verklaringen hiervoor zijn te vinden op diverse levensdomeinen: huisvesting, voeding, maatschappelijke keuzes, de organisatie van de gezondheidszorg en het onderwijs, … Onbegonnen werk om hieraan iets te veranderen! Of toch niet? In deze voordracht gaat prof. dr. Sara Willems op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten in op de vraag hoe actoren in het werkveld een belangrijke steen kunnen verleggen in het dichten van de gezondheidskloof.  Ze maakt gebruik van de werking van Inloopteam De Sloep Gent om dit te illustreren.

Biografie

Prof. Dr. Sara Willems studeerde Gezondheidsvoorlichting en –opvoeding aan Ugent en behaalde een doctoraat in de Medische Wetenschappen. met een proefschift over de toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor sociaal kwetsbare patiënten. Ze is professor binnen het vakgebied “Sociale ongelijkheidsproblematiek in de gezondheidszorg” en bouwde de onderzoeksgroep “Equity in Health Care” uit. Naast haar onderzoekswerk is ze actief in de opleiding geneeskunde en de opleiding GVO aan de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van Ugent. 

Video-presentatie Sara Willems
Sara Willems en inloopteam De Sloep reflecteren over proportioneel universalisme