Roots

Veel geadopteerden voelen belangstelling voor hun geschiedenis, de cultuur of hun land van herkomst of zijn nieuwsgierig naar hun biologische familie. Niet elke rootsvraag is per definitie een hulpvraag. Soms kan het bezig zijn met herkomst en het geadopteerd zijn helpen om problemen op te lossen waar men tegenaan loopt.

 

Een proces dat varieert van persoon tot persoon

De zoektocht naar roots is een proces dat plaatsvindt op verschillende momenten in het leven en om verschillende redenen. Hoe dit proces eruit ziet, varieert van persoon tot persoon. Voor de ene geadopteerde komen rootsvragen nooit naar boven, terwijl het oplossen van deze vragen voor de andere net van levensbelang is. De antwoorden kunnen er heel anders uitzien: van toegang krijgen tot het dossier, over reizen naar het land van herkomst, tot het ontmoeten van de geboortefamilie.

 

Inzage adoptiedossier

Geadopteerden hebben het recht om hun adoptiedossier in te kijken.

Interlandelijk geadopteerden kunnen terecht bij het Vlaams Centrum voor Adoptie en de adoptiediensten Ray of Hope, FIAC en het Kleine Mirakel. Vanaf 12 jaar kan je er je adoptiedossier inkijken en een kopie krijgen. De dienst ontvangt van elk adoptiedossier een kopie van de erkende adoptiediensten (sinds 1/09/2005). Indien gewenst, kan een nazorgmedewerker van Steunpunt Adoptie de geadopteerde ondersteunen bij het inkijken van zijn adoptiedossier.

Binnenlands geadopteerd krijgen inzage bij Adoptiehuis en bij het VCA. Is de adoptie niet via een erkende dienst verlopen, dan is niet alle informatie voor handen. Beide diensten helpen in deze zoektocht.

 

Krachtig blijven en controle over de zoektocht bewaren

Zoeken naar roots stelt je voor uitdagingen zoals toegang verkrijgen tot informatie en dossiers. Bij een interlandelijke adoptie spelen ook taalbarrières, cultuur- en financiële verschillen een rol. Een zoektocht kan een zeer positief resultaat hebben. Dit is helaas niet altijd geval en de zoektocht zelf verloopt niet altijd even vlot. Een reis naar het geboorteland en eventuele ontmoeting met de geboorteouder/-familie kan meer teweeg brengen dan vooraf verwacht. In plaats van verlossende antwoorden, kunnen er misschien nog meer vragen bijkomen. Het kost energie om wat wel of niet gevonden is een plaats te geven

 

ISS (International Social Service) is een wereldwijde organisatie die ijvert voor de bescherming en het welzijn van kinderen. In het kader van haar werking, is de organisatie goed geplaatst om een beeld te schetsen van de vreugde, maar ook de uitdagingen waarmee geadopteerden kunnen worden geconfronteerd bij het zoeken naar hun roots. ISS maakte hier een brochure over in het Engels, Frans en Spaans.

 

Er bestaat geen gouden oplossing die elke zoektocht vlekkeloos laat verlopen. Deze brochure probeert de geadopteerde echter te wapenen tegen deze uitdagingen. Het is belangrijk om krachtig te blijven en de controle over de zoektocht te bewaren. Professionele hulpverlening kan daarbij ondersteunen en sterker maken.