Presentaties open Forumdag Ontmoeting - 7 oktober 2013

Op heel wat plaatsen in Vlaanderen en Brussel wordt werk gemaakt van ontmoetingsmomenten voor gezinnen. Ook in het voorontwerp van decreet preventieve gezinsondersteuning en de Huizen van het Kind krijgt 'ontmoeten' een prominente plaats. Op de forumdag bieden we je lezingen, dialoogtafels en de gelegenheid om andere initiatieven te leren kennen. De forumdag is een open dag waar iedereen die betrokken is bij of interesse heeft voor ontmoetingsinitiatieven, welkom is.

Programma:

  • Ruth Soenen

De studie van het ‘leven zoals het is’ in de stad of beter de studie van de microkosmos op een Antwerpse tramlijn staat centraal in deze lezing. In plaats van de diepgaande en duurzame relaties worden de kortstondige en vluchtige contacten tussen onbekende mensen bestudeerd. Het gaat hier over het kletsen met een onbekende over zijn hond, een praatje maken met een kassierster, even zuchten met andere wachtenden aan de halte als de tram op zich laat wachten….Dit kluwen van kortdurende relaties is niet zo banaal als we denken. De analyse van het kleine ontmoeten in de stad is inspirerend voor een andere kijk op gemeenschap en de publieke ruimte.
Presentatie

  • Kristel Driessens

Vanuit de visie van Bind-Kracht en de krachtenbenadering van Rapp analyseert Kristel Driessens in haar lezing wat de basisschakelmethodiek kan betekenen voor ontmoetingsplaatsen voor ouders en hun jonge kinderen. Het cliëntperspectief komt daarbij sterk in de picture. Wat verwachten ouders in armoede? Wat versterkt hun kinderen in hun ontwikkeling en hen in het ouderschap? Hoe kunnen we verbindend en versterkend werken in de strijd tegen kinderarmoede?
Presentatie

  • Hester Hulpia

Uiteenzetting van het onderzoeksproject 'Ontmoetingsfunctie in de Huizen van het Kind', uitgevoerd door VBJK in opdracht van Kind en Gezin. Het onderzoeksproject had als doel praktijkgerichte modellen voor de ontmoeting tussen kinderen en ouders in de Huizen van het Kind te ontwikkelen.
Presentatie

  • Worldcafé 'Ontmoeten in de Huizen van het Kind'

Een uitwisseling en verdieping in kleine groepen. Aan de hand van stellingen staan we stil bij de plaats van ontmoeten in de bredere gezinsondersteuning. Wat is de meerwaarde van ontmoeten tegenover andere initiatieven in de Huizen van het Kind? Sluit je aan bij een Huis van het Kind, of liever niet? Hoe zorg je ervoor dat je eigenheid niet verloren gaat?