Participatie

Participatie van jongeren en ouders in het Huis van het Kind

Artikel in Sociaal.Net over de inzetbaarheid van de methodiekendoos ‘Ouders in Huis’, ontwikkeld door Steunpunt Opvoedingsondersteuning Limburg 

Hoe zot is ons dorp?

Een draaiboek opgemaakt door Kind en Samenleving voor al wie in een dorp of gemeente werkt en begaan is met jongeren en hun plek. Hoe voelen kinderen en jongeren zich in hun dorp of gemeente, welke thema's leven bij hen? Je krijgt ideeën en methodieken aangereikt om met hen in gesprek te gaan, en om nadien een concreet actieplan op te stellen

Participatie

Participatie is één van de werkingsprincipes van het Huis van het Kind. Participatie is een proces dat je niet van vandaag op morgen realiseert. Het vraagt investering, elke dag opnieuw, om in je Huis van het Kind een participatiecultuur te installeren. Partners in het samenwerkingsverband, medewerkers, vrijwilligers, ouders, kinderen en jongeren: de vraag is niet of je hen laat participeren, maar hoe je dat doet.

Community of Practices over participatie

De coördinatoren Huizen van het Kind deelden hun ervaringen over participatie van gebruikers met elkaar.