Over opvoedings- & gezinsondersteuning

 

Op zoek naar wat ondersteuning van gezinnen allemaal inhoudt? Hier krijg je een helder beeld van onder meer de inhoud, functies en aanbodsvormen van opvoedings- en gezinsondersteuning.

Wat is opvoedingsondersteuning?

De laatste jaren is er vanuit verschillende invalshoeken veel aandacht voor opvoedings- en gezinsondersteuning.  Wat houdt dat nu precies in?

Beleid

Opvoedings- en gezinsondersteuning is een bevoegdheid van de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen. Hier vind je een toelichting bij het beleid en belangrijke beleidsdocumenten.

Opvoedingsondersteuning: ouders samen aan tafel

Aanbod opvoedingsondersteuning

In Vlaanderen en Brussel is er een gevarieerd en gelaagd aanbod aan opvoedingsondersteuning: zowel met kleine als grotere initiatieven worden ouders en opvoedingsverantwoordelijken bijgestaan bij het opvoeden van kinderen en jongeren.

Waarom is opvoedingsondersteuning belangrijk?

Ouders hebben soms vragen over de opvoeding en ontwikkeling van hun kind en zoeken antwoorden en informatie. Ze hebben met andere woorden een ondersteuningsbehoefte. Door tegemoet te komen aan die behoefte, krijgt opvoedings- en gezinsondersteuning een preventieve waarde. 

Huizen van het Kind en opvoedingsondersteuning

Het nieuwe decreet preventieve gezinsondersteuning krijgt vorm via lokale samenwerkingsverbanden genaamd 'Huizen van het Kind'. Ook opvoedingsondersteuning is een onmisbare partner binnen een Huis van het Kind.

Opvoedings- en gezinsondersteuning in andere landen

Opvoeding, opvoedingsondersteuning en gezinsbeleid staan in veel Europese landen in het brandpunt van de belangstelling.

Cijfers

Tellen en meten. Al wie bezig is met ondersteuning van gezinnen wordt geregeld geconfronteerd met de vraag naar cijfers. Cijfermateriaal levert dan ook belangrijke informatie op voor beleidsmakers op Vlaams, provinciaal, en gemeentelijk niveau.