Ouders in de ontmoetingsruimte

Vraagstelling:

Hoe omgaan met: Diversiteit in de groep? Vorming van kliekjes? Verantwoordelijkheid ouders? Voor- en nadelen van gestructureerde activiteiten? Bereiken van kwetsbare gezinnen? Participatie?

Ervaringen:

Effecten van onevenwicht en/of diversiteit in de groep

 • Is kliekjesvorming iets negatiefs? Spontane netwerkvorming
 • Mààr kan sommige ouders tegenhouden als er één specifieke kerngroepen
 • Benoemen en een kader te scheppen kan ouders helpen
 • Als begeleider ervaar je een grote druk om netwerk op te bouwen waar alle ouders in thuis zijn
 • Leeftijdsspecifieke activiteiten om bepaalde ouders te bereiken
 • Ouders elkaar laten helpen
 • Linken leggen tussen verschillende ouders (regio, leeftijd van de kinderen,…)
 • Kleine stapjes nemen om kloof te verminderen zonder contact te verbreken: afstand gunnen – tolereren – contact zoeken via kind en linken leggen met eigen kinderen – appreciëren
 • Papa’s aantrekken door geplande activiteiten: vb.
  • Gezinsfotoshoot
  • Sportactiviteiten
  • Uitstappen
  • Papadag
 • Mannen in de folder
 • Mannelijke collega kan helpen om aansluiting te vinden
 • Papa’s gaven aan dat ze een activiteit laagdrempeliger vinden dan vrij spel
 • Kan dynamiek in de groep veranderen: veel borstvoedende mama’s die niet meer in de ruimte zelf (zouden) willen voeden

Aanbieden van gestructureerde activiteiten:

 • Een aantal initiatieven organiseren gestructureerde activiteiten tijdens of na de ontmoetingsmomenten. Bv. het inloopteam heeft deze opdracht.
 • Deze activiteiten worden uitgewerkt door de werking zelf of door andere partners.
 • Het aanbieden van gestructureerde activiteiten wordt soms ervaren als een goede manier om ouders en hun kinderen naar de werking te krijgen. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is om te bewaken dat je de taak van de ouder niet overneemt. De activiteiten worden telkens aangeboden in functie van ouder én kind samen.
 • Het blijft zoeken naar een evenwicht zodat ouders niet telkens verwachten dat er een activiteit wordt aangeboden.
 • Sommige initiatieven bieden dit niet aan. Soms bieden ze wel extra materiaal aan (binnen een bepaald thema) waarmee ouders en kinderen vrij aan de slag kunnen gaan, vb. verfmateriaal

Participatie:

 • Bevraging Leuven: bevraging van vrijwilligers rond ontmoeting. Zij horen wel wat er leeft bij de ouders.  Bevraging van vrijwilligers van CB en opvoedbib. Ook na uitleen materiaal. Er werd een verslag van bevraging van vrijwilligers opgemaakt met een bundeling van kwalitatieve verbeteringen. Terugkoppeling naar vrijwilligers is nog niet gebeurd.
 • Het is moeilijk om ouders zelf te bevragen gezien de vrijblijvendheid van de werking.
 • Bevraging ouders in ontmoeting: via logboek. Is wel niet toegankelijk voor ouders die niet kunnen schrijven, of moeilijkheden hebben om gedachten te noteren.
 • Eeklo: wil een bevraging doen van mensen rond verwachtingen rond bv. kinderopvang. Nadien voorstel doen om samen te werken naar product (bv. zoals kalender Hasselt, boekje Wigwam,…)