Ontmoeting uitbouwen

In de praktijk wordt ontmoeting op verschillende manieren vorm gegeven.
In haar onderzoek benoemt Hester Hulpia o.a. naaiateliers of breiateliers voor moeders; praatgroepen voor moeders (en soms ook voor vaders). Er is een ruilwinkel met een plusfunctie, waar ouders tijdens het winkelen een kop koffie krijgen en waar een praatje met hen wordt gemaakt, terwijl de kinderen kunnen spelen. Er zijn knutselactiviteiten voor kinderen, al dan niet met de ouders, babymassage, voorleessessies, zang- of sportactiviteiten, of spelactiviteiten met een ontmoetingsmoment in samenwerking met een spelotheek. Sommige organisaties zetten in op de ontmoeting in de wachtzaal van het consultatiebureau. Andere organisaties zetten spel- en ontmoetingsinitiatieven voor kinderen en ouders op.

Ontmoeting is hiermee een containerbegrip geworden: een zeer ruim begrip met verschillende betekenisssen.  

In het onderzoek 'ontmoetingsfunctie voor kinderen en ouders in de Huizen van het Kind' heeft H. Hulpia volgende vragen mee:

Wat willen we zijn voor wie?


De ontmoetingsfunctie kan hoofdzakelijk gericht zijn op 

  • ontmoetingen tussen moeders, of vaders, of moeders en vaders, of alle opvoedingsverantwoordelijken
  •  de kinderen, met als doel het opvoedingsmilieu te verbreden, de ontwikkeling te bevorderen,  een socialisatieplek te zijn voor kinderen of gewoon een leuke speelplek, …
  • op kinderen en ouders samen, met als doel quality time voor kinderen en hun ouders. 
  • Tenslotte kan het ontmoetingsinitiatief zich ook richten tot de buurt, de gemeenschap. Het kan een trefpunt zijn, een open huis waar sociale cohesie en gemeenschapsvorming centraal staan. 

Welke plaats neemt ontmoeting in in je Huis van het Kind?

Ontmoeting via de hoofdingang 

Wanneer ouders naar een initiatief komen waar spel en ontmoeting de hoofdingang is, dan komen ze bewust voor het spel- en/ of ontmoetingsaanbod. Ouders komen intentioneel naar het spel- en ontmoetingsinitiatief dat drie verweven functies heeft: een functie voor de kinderen (o.a., verbreding van het opvoedingsmilieu), een functie voor de ouders (o.a., preventieve gezinsondersteuning),
en een functie voor de samenleving (o.a., sociale cohesie). 

Ontmoeting via de zij-ingang
​Wanneer gezinnen de zij-ingang nemen om tot ontmoeting te komen, dan komen ze voor een ander ‘hoofdaanbod’ waar ze gebruik van maken. Het ontmoetingsaspect is een nevenaspect, dat al dan niet tot de intentie van de ouders behoort. Ouders komen voor een ander hoofdaanbod, maar het kleine ontmoeten kan evenwel een bijkomende doelstelling zijn. Ouders gaan met hun kind naar een
publieke plaats, (i.e., een voorziening waar kinderen en ouders recht op hebben,
bijvoorbeeld de school, het kinderdagverblijf, de spelotheek, de ruilwinkel, de bibliotheek,
het consultatiebureau) of naar een beperkt aantal sessies babymassage of samen zingen,
…. De openheid van de publieke plaats en de medewerkers maken het mogelijk dat
kinderen en ouders, wanneer ze dit wensen, andere kinderen en ouders kunnen
ontmoeten. Gezinnen komen dus voor een welbepaald aanbod en door de manier waarop
kinderen en ouders onthaald worden en de sfeer die gecreëerd wordt, voelen ze zich
welkom en kunnen ze, indien gewenst, met andere kinderen en ouders in contact komen.
Sommige ouders zullen dit ervaren als een leuk extraatje, andere ouders zien dit als een
belangrijke reden om naar die plaats te gaan en nog andere ouders zullen er geen gebruik
van maken. Deze vrije keuze is belangrijk, want ontmoeten staat los van elke verplichting.