Netwerk Huizen van het Kind

Ook in 2017 zet EXPOO verder in op de ondersteuning van de Huizen van het Kind.

EXPOO brengt actoren opvoeding- en gezinsondersteuning samen. Zo delen en maken we kennis en bouwen we samen verder aan de Huizen van het Kind in Vlaanderen.  Via events, online uitwisselingsplatformen e.d. kan contact gelegd worden, kennis gedeeld worden en kunnen ideeën groeien.
Deze pagina bundelt informatie en kennis over de Huizen van het Kind.

Provinciale infomomenten Groeipakket

Vanaf 1 januari 2019 wordt in Vlaanderen de huidige kinderbijslag omgevormd en geïntegreerd in het Groeipakket. De ondersteuning van gezinnen en kinderen wordt doelmatiger en efficiënter aangepakt. Vlaanderen krijgt de kans om een robuust geïntegreerd gezinsbeleid te ontwikkelen, waarbij kinderbijslag/Groeipakket, gezinsondersteuning en de participatie aan kinderopvang en onderwijs hand in hand gaan. Een geïntegreerd gezinsbeleid, is een gezinsbeleid dat er op gericht is mogelijkheden te creëren om (het starten van) een gezin met actieve deelname aan de samenleving en dus ook (arbeids)participatie te kunnen combineren met een gezin. Het is ook een beleid dat gericht is op het welzijn en de maximale bevordering van ontwikkelings- en ontplooiingskansen van alle kinderen. Het Groeipakket past dus volledig binnen de Huizen van het Kind en heeft dus het potentieel om een positieve bijdrage te geven aan de verdere vormgeving van de Huizen van het Kind.

Meer duiding  krijg je op de provinciale ontmoetingsmomenten

  • 26 maart            13u-16u             Hendrik van Veldekesingel 150, 3500 Hasselt, Limburg                    
  • 17 april               9u30-12u30       VAC Brugge, Koning Albert I-laan 1.2, 8200 Sint-Michiels, West-Vlaanderen        
  • 19 april               10u-13u             WZC Paradijs, Transvaalstraat 44, Lier, Antwerpen                                   23 april               9u-12u               VAC Gent, Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent, Oost-Vlaanderen 
  • 23 april               14u-17u             VAC Leuven Diestsepoort 6, 3000 Leuven,  Vlaams-Brabant                                         

Je kan bij vragen ook altijd terecht op huizenvanhetkind@kindengezin.be en info@groeipakket.be

 

 

In de kijker: Netwerkmoment Roadmap Huizen van het Kind

Tijdens verschillende provinciale netwerkmomenten gaan we aan de slag met de roadmap Huizen van het Kind. Wat doen we al? Waar zien we kansen? Hoe brengen we de roadmap tot leven in ons Huis van het Kind.

Internationaal

Op dinsdag 3 oktober 2017 organiseerde EXPOO, Kind en Gezin, VBJK en ISSA een internationaal uitwisselingsmoment voor Huizen van het Kind.
We werken aan het verslag.

Online uitwisselingsplatform Huizen van het Kind

EXPOO wil uitwisseling stimuleren, via het uitwisselingsplatform kan je goede praktijken delen met en vragen stellen aan andere Huizen van het Kind in Vlaanderen.

Community of Practice

Op vraag van coördinatoren Huizen van het Kind van groot- en centrumsteden, faciliteert EXPOO een Community of Practices ( CoP)

Deze CoP komt op geregelde tijdstippen fysiek bij elkaar.  De inhoudelijke agenda wordt bepaald door de deelnemers.

EXPOO organiseerde in samenwerking met het VCOK reeds een aantal keer een driedaags ondersteuningstraject voor startende Huizen van het Kind. Heb je interesse laat het ons weten.

Jaarplanning ondersteuning Huizen

Ook in 2017 ondersteunt EXPOO samen met partners de Huizen van het Kind

Huizen van het Kind aan het woord

Het EXPOO-team bezoekt regelmatig een praktijk ergens in het Vlaamse land.  Het resultaat van deze 'roadtrip' delen we graag met jou.  
Hier kan je kennismaken met uiteenlopende organisaties. Medewerkers vertellen over hun visie, werkdag, projecten, aanpak,...

Vormingsaanbod

VVSG organiseert, in samenwerking met Levuur, in het voorjaar van 2018 het Netwerkatelier: 'hoe samenwerking in goede banen leiden?'. Dit netwerkatelier richt zich naar iedereen met verantwoordelijkheid voor complexere samenwerkingsverbanden én die wil werken aan de eigen aanpak om tot duurzame samenwerkingsresultaten te komen.
Meer informatie op http://www.vvsg.be/kalender/Paginas/20180209_netwerkatelier-gent.aspx

Verslag Uitwisselingsmoment Huizen van het Kind - 8 juni 2017

Op 8 juni 2017 organiseerde EXPOO met partners een uitwisselingsmoment voor de Huizen van het Kind met als thema' Samen verder bouwen aan de Huizen van het Kind'. Tijdens deze dag wisselden meer dan 150 medewerkers ervaringen uit.

Methodieken

Op deze pagina vind je allerlei methodieken die je kunt inzetten bij de uitbouw en coördinatie van je Huis van het Kind

  • Opstartbijeenkomst Huizen van het Kind
  • Je Huis van het Kind opvolgen
  • Samenwerking
  • ...
Themapagina "Samenwerken"

Het decreet preventieve gezinsondersteuning zet organisaties aan om samen te werken, hun aanbod af te stemmen en een geïntergreerd basisaanbod voor gezinnen, kinderen en jongeren te ontwikkelen. Maar samenwerken gaat niet vanzelf. Welke belangen spelen bij de diverse organisaties? Wie neemt welke rol op? Wie heeft welk mandaat? En welke richting gaan we uit binnen deze samenwerking, hebben we een gedeelde ambitie? EXPOO bundele informatie rond dit thema op de themapagina 'Samenwerken'

Verslag Congres Sociale Cohesie 2016
beeld congres december 2016
Verslag Congres Huizen van het Kind 2015
Huis_vogelhuisjes.jpg