Kwaliteitsvol ontmoeten

Wat verstaan we onder kwaliteitsvol ontmoeten? Heb je hiervoor afspraken nodig? Wat is de rol van de begeleider en welke invloud heeft de ruimte op ontmoeten?

Afspraken en regels:

Vraagstelling:

Worden er regels en afspraken vastgelegd in een ontmoetingsruimte? Welke zijn dit dan? Is dit nodig? Hoe flexibel of hoe strak ga je hiermee om?

Ervaringen:

 • Een aantal initiatieven werken met regels in hun ontmoetingsruimte. Deze regels worden besproken door de begeleider bij het eerste bezoek samen met de informatie over de werking van de ontmoetingsruimte.
 • Voorbeelden van regels:
 • - Eten gebeurt aan tafel
 • - Rijdend speelgoed blijft binnen een zone van de rode lijn
 • Het werken met regels kan een houvast bieden aan de begeleiders indien dit moet besproken worden, hierdoor komt het ook niet persoonlijk aan als je een ouder aanspreekt.
 • Regels zijn nodig voor de organisatie, maar daarnaast leren kinderen van jongs af aan ook om met regels om te gaan.
 • De regels gelden enkel als een houvast. In de ontmoetingsruimte wordt er verwacht dat de ouders verantwoordelijk zijn. Hierdoor gaan ouders ook elkaar aanspreken als regels niet worden nageleefd.
 • Een aantal initiatieven werken niet met regels. Zij bekijken tijdens de ontmoeting wat nodig is om bij te sturen. Ook hier wordt uitgegaan van de verantwoordelijkheid van de ouders en de reactie van andere ouders.

Ruimte:

Vraagstelling:

Hoe moet je vormgeven aan je ruimte? Heeft dit invloed? Hoe kan je ruimte een rol spelen om tot ontmoeting te komen?

Ervaringen:

 • Koffie!
 • Een plaats waar kinderen zich goed voelen, is de plek waar ouders kunnen samenkomen en elkaar kunnen versterken.
 • Enkel tafel op kinderhoogte
 • Gebruik van kleine stoeltjes, grote stoelen worden gebannen, bevordert de communicatie tussen ouder/begeleider en kind
 • Inrichting is bepalend voor de sfeer
 • Stoelen opstellen in maanvorm.

 

Rol van de medewerker

Vraagstelling:

Hoe doe je dit: aanwezig zijn en niet tussenkomen? Welke houding moet een medewerker aannemen?

Ervaringen:

 • De medewerker heeft als opdracht om ouders en kinderen welkom te heten, ontmoeting te faciliteren.
 • Daarnaast wordt geen inbreng van advies verwacht, wat soms als moeilijk ervaren wordt door de medewerkers en de ouders. Als ouders met een vraag komen, worden andere ouders mee betrokken om een antwoord te formuleren. De medewerker zal zo min mogelijk een inbreng doen. Dit geldt ook wanneer kinderen moeilijk gedrag stellen. In eerste instantie wordt van de ouder verwacht hierop in te gaan, daarnaast kunnen andere ouders reageren. In enkele situaties zal de medewerker het kind zelf aanspreken op zijn gedrag, bv. bij het niet naleven van regels of bij gevaarlijke situaties.
 • Aanwezig zijn, in de ruimte, openheid,
 • Geen advies geven, afstand bewaren. Bv. niet met kindje blijven spelen, anders beperk  je het kindje zijn ontdekkingsruimte, gaat anders niet spelen met andere kindjes. Ook aandacht hebben voor andere kinderen. Is moeilijk oefening om niet te dicht te komen, is evenwichtsoefening.
 • Afstand-nabijheid. Ouders moeten kinderen aanspreken op gedrag. Je spreekt kind zelf niet aan. Niet beoordelend, ookal heb je andere opvoedingsstijl. Ouder blijft verantwoordelijk en verlaat de ruimte niet.