Kinderopvang

Kinderopvang is een goed uitgebouwde basisvoorziening waar ouders en kinderen komen.

Lokaal Loket Kinderopvang
Lokaal Loket Kinderopvang

Het Lokaal Loket Kinderopvang is een neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor ouders die op zoek zijn naar kinderopvang.

Vanaf 1 april 2019 zullen lokale loketten kinderopvang die voldoen aan de voorwaarden aanspraak kunnen maken op een subsidie. Afstemming en samenwerking met het Huis van het Kind is alvast één van de subsidievoorwaarden.

Doe-pakket Toegankelijke Kinderopvang voor iedereen

Kinderopvang is er voor elk kind en elk gezin, ook de meest kwetsbare. Maar een toegankelijke kinderopvang ontstaat niet van zelf en ontstaat ook niet op een eiland. Dit kan je enkel realiseren door lokaal meer te gaan samenwerken met andere kinderopvang, maar ook met organisaties die gezinnen ondersteunen of toeleiders. Kind en Gezin, VVSG, VWV en de Gezinsbond sloegen de handen in elkaar en maakten een doe-pakket om de sociale functie van kinderopvang lokaal bespreek te maken en aan te pakken. Het pakket bestaat uit verschillende modules en biedt een praktische leidraad aan de trekker of voorzitter van het lokale netwerk.

Pedagogisch raamwerk

In opdracht van Kind en Gezin ontwikkelde een projectgroep onder leiding van Vandenbroeck Michel (Ugent) en Laevers Ferre (KU Leuven) een pedagogisch raamwerk. Dit pedagogisch raamwerk is een bondige visietekst over kwaliteitsvolle kinderopvang. Kinderopvang van hoge pedagogische kwaliteit heeft langdurige positieve effecten op de ontwikkeling van kinderen.
Het raamwerk geeft een richting aan, biedt een houvast aan en betekent een engagement om te werken in de lijn van de visie die dit raamwerk beschrijft. 

Decreet Buitenschoolse opvang en activiteiten
Lokaal Overleg Kinderopvang en Huizen van het Kind
Evoluties en opties Roadmap
Cahier Kinderopvang: Lokaal Overleg

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) is een gemeentelijke adviesraad die iedereen samen rond de tafel brengt die bij de opvang van jonge kinderen betrokken is. Het LOK uitbouwen tot een succesvol samenwerkingsverband en adviesorgaan is niet vanzelfsprekend. Je moet er bewust mee aan de slag. Dit Cahier – Lokaal Overleg Kinderopvang opgemaakt door VVSG biedt handvatten en inspiratie om het Lokaal Overleg Kinderopvang binnen de gemeente uit te bouwen of een boost te geven.