Inspirerende activiteit: beurs

Als inspirerende activiteit kan je met je organisatie een beurs organiseren waar alle verschillende partners die lokaal de gezinnen ondersteunen, zich voorstellen. Denk breed! Ook partners die misschien niet voor de hand liggen, kunnen op zo’n kennismakingsmoment aanwezig zijn.

Mogelijke partners

Denk aan: 

o    Welzijn: OCMW, Kind en Gezin, CAW, buurtwerk, samenlevingsopbouw, Inloopteams, ontmoetingsplaatsen, opvoedingsondersteuners, pleegzorg, kinderopvang (is er al een lokaal loket in jouw regio, nodig ze dan zeker uit), buitenschoolse opvang, jeugdhulp, CKG’s, CGG’s, Welzijnssschakel, thuisbegeleidingsdiensten, Tejo,...
o    Onderwijs: scholen, CLB, centra voor basiseducatie, volwassenenonderwijs, diensten voor huiswerkondersteuning
o    Gezondheidsorganisaties -of initiatieven: wijkgezondheidscentra, mutualiteiten, kraamzorg, LOGO’s, perinatale netwerken, netwerken geestelijke gezondheid, Bednet,...
o    Werk: VDAB, loopbaancoaches, leerwerkbedrijven,...
o    Cultuur, sport en vrijetijd: jeugdbewegingen, jeugddienst, sportdienst, cultuurdienst, culturele centra, kinder- en jeugdtheaters, muziekacademies, multimove, organisaties die werken aan toegankelijkheid op vlak van cultuur, sport, vrije tijd, UiTpas, bibliotheken (boekstart), voorleesprojecten, speelpleinwerking
o    Realisatie van rechten van kinderen en gezinnen, belangenverdediging: verenigingen waar armen het woord nemen, Gezinsbond, diensten voor Integratie en Inburgering, Rap op Stap, justitiehuizen, migrantenverenigingen, alleenstaande ouders organisaties, vaderwerkingen
o    Vergeet ook de initiatieven niet die werken rond inclusie
o    Wonen en publieke ruimte: sociale huisvestingsmaatschappijen, stadsvernieuwingsprojecten, lokale afdelingen van Natuurpunt of andere natuur- of milieuorganisaties
o    Mobiliteitsinitiatieven: autodeelprojecten, organisaties die werken rond toegankelijke mobiliteit (denk aan fietscursussen, leenfietsen, groeifietsen,…)
o    Praktische ondersteuning: kringloopwinkels, ruilwinkels, luierbanken, uitbetalers Groeipakket, gezinshulpdiensten, klusjesdiensten, dienstenchèquesbedrijven, babysitdiensten
o    Sociale cohesie: Lets-groepen, vrijwilligerswerk, burgerinitiatieven, tuinierprojecten (stadstuinieren, samen tuinieren, zelfplukvelden,…), , scheidingsbemiddelaars, sociale netwerken en buurtgroepen als Hoplr, Helpr

Een hele boterham maar ongetwijfeld interessant om gezinnen te laten kennismaken met deze organisaties. Belangrijk is dat je organisatie op de beurs aantoont hoe bovenstaande initiatieven, groepen, organisaties met elkaar in verbinding staan en hoe ze elkaar versterken. 

Actie!

Als extraatje kan je iets voorzien voor ouders: een goodie bag, interessant materiaal of een overzichtskaart waar ze zien wat de mogelijkheden zijn op lokaal vlak. Verzorg de ouders goed maar vergeet ook hun kinderen niet. Voorzie kinderopvang of animatie (via jeugddienst). Geef de kinderen een stukje cultuur, een stukje sport, een voorleesmoment, kortom: iets waardoor ze zich niet gaan vervelen. Ook fijn om rekening mee te houden: een discreet borstvoedingshoekje of een plek om luiers te wisselen. 

Je kan als organisatie ook overwegen om workshops voor ouders te organiseren. Denk aan een speeddate met schepenen of vertegenwoordigers van organisaties, een debat, een lezing, … Laat je fantasie de vrije loop en speel ook een beetje met het participatie-idee: laat gezinnen meedenken, maak een wensmuur waar ze ideeën/dromen kunnen achterlaten, een vergeetput waar ze dingen kunnen droppen waar ze echt vanaf willen,…

Praktisch

Als je organisatie er aan denkt om een beurs te organiseren, kies dan je locatie met aandacht. Je eigen ruimtes of lokalen bij een partner: denk aan bereikbaarheid, toegankelijkheid en zorg voor een routebeschrijving. Hou ook rekening met de praktische kant van het verhaal: wanneer, buggyparking, toegankelijkheid minder mobiele personen,… 

Vergeet ook het hapje en het drankje niet! Want een beurs is pas compleet met een droogje en een natje. Denk hierbij aan de ecologische en sociale aspecten. Dit kan met producten uit de Wereldwinkel, maatwerkbedrijven uit je buurt, sociale tewerkstellingsproducten, lokale producten van de boer uit het dorp,… 

Extra's

Nog een leuke nice-to-have: een wedstrijd. Koppel een wedstrijd aan je evenement/beurs. De deelnemende partners kunnen een prijs ter beschikking stellen waardoor gezinnen aangezet worden om het brede aanbod te verkennen. Bijvoorbeeld: win een etentje in een sociaal restaurant, win een avond gratis babysit, verloot tickets voor culturele activiteiten, het gemeentelijk/stedelijk zwembad,…

Heel wat om over na te denken maar ongetwijfeld de moeite waard! 
 

WvdO inspirerende activiteit beurs.jpg