Uitwisseling en netwerking Huizen van het Kind

Online uitwisselingsplatform

EXPOO wil uitwisseling stimuleren, via het uitwisselingsplatform kan je goede praktijken delen met en vragen stellen aan andere Huizen van het Kind in Vlaanderen.

Internationale uitwisseling

EXPOO stimuleert internationale kennisopbouw. Samen met partners bouwen we aan een netwerk voor internationale uitwisseling.

Fold-up meetings

Een fold-up meeting is een online meeting.  In dergelijke meeting wordt een thema eerst toegelicht door een expert.  Daarna is er gelegenheid voor de deelnemers om vragen te stellen en met elkaar uit te wisselen. De meeting wordt afgesloten met conclusies en to do's.

Community of practice

Op vraag van coördinatoren Huizen van het Kind van groot- en centrumsteden, faciliteert EXPOO een Community of Practices ( CoP)

Deze CoP komt op geregelde tijdstippen fysiek bij elkaar.  De inhoudelijke agenda wordt bepaald door de deelnemers.

Huizen van het Kind on-tour

In maart 2020 organiseren EXPOO en Opgroeien in elke provincie een Huizen-on-tour-dag. 

  • Een ontbijtmoment met inspirerende verhalen door lokaal en Vlaams beleid
  • Op bezoek bij drie Huizen van het Kind in je provincie.
  • Je ontvangt bovendien het gloednieuwe magazine ‘Huizen van het Kind’ 

Noteer alvast de data.

  • 5 maart in Oost-Vlaanderen
  • 6 maart in Limburg
  • 12 maart in Vlaams-Brabant
  • 13 maart in West-Vlaanderen
  • 20 maart in Antwerpen

 

Voorbije uitwisselingsmomenten
Voorbije congressen

EXPOO organiseert jaarlijks, in december, een congres rond opvoedings- en gezinsondersteuning. 

Hier vind je de verslagen, presentaties, filmpjes terug van vorige congresedities.

Uitwisselingsdag Huizen van het Kind 2017
HvhK

 

Inspiratie en uitwisselingsdag 2013

Ook in 2013 werd een uitwisseling- en inspiratiedag georganiseerd rond Huizen van het Kind. Er namen 120 deelnemers deel,. De methodiek die daarvoor werd gebruikt, heet ‘wikitalks’, naar analogie met ‘wikipedia’. Het kenmerkende van deze encyclopedie is dat de inhoud helemaal afhangt van wat ‘men’ zelf van inhoud inbrengt.
Het verslag biedt een weergave van de inhoud van de wikitalks. Het is opgedeeld in de 8 thema’s die op de dag aan bod kwamen.