Ondersteuning Huizen van het Kind

EXPOO brengt actoren opvoeding- en gezinsondersteuning samen. Zo delen en maken we kennis en bouwen we samen verder aan de Huizen van het Kind in Vlaanderen en Brussel. Via events, online uitwisselingsplatformen e.d. kan contact gelegd worden, kennis gedeeld worden en kunnen ideeën groeien.
Deze pagina bundelt informatie, kennis en methodieken ter ondersteuning van de Huizen van het Kind.

Toolbox Roadmap
toolbox HvhK
Bijleren en vorming

Voor de Huizen van het Kind biedt EXPOO heel wat ondersteuningstrajecten en vormingen aan. Hierbij een overzicht van trainingen voor de komende periode:

 

Samen verder bouwen
Verder bouwen
Uitwisseling en netwerking

EXPOO brengt Huizen van het kind samen om contacten te leggen, van elkaar te leren, ideeën uit te wisselen, en te laten groeien.

Nieuw: Fold-up meeting op 21 maart

Een fold-up meeting is een online meeting.  In dergelijke meeting wordt een thema eerst toegelicht door een expert.  Daarna is er gelegenheid voor de deelnemers om vragen te stellen en met elkaar uit te wisselen. De meeting wordt afgesloten met conclusies en to do's.

De eerste fold-up meeting gaat door op 21 maart van 13 tot 14u.
Thema: eerstelijnszones, geïntegreerd breed onthaal en de Huizen van het Kind

Startdagen Huizen van het Kind

Om de startende Huizen van het Kind te ondersteunen organiseert EXPOO en Kind en Gezin in de loop van 2019 drie startdagen, waar we samen willen nadenken over hoe we de Huizen van het Kind kunnen uitbouwen tot laagdrempelige basisvoorzieningen voor en van gezinnen. 

De eerste startdagen vinden plaats in februari 2019.

Methodieken

Op deze pagina vind je allerlei methodieken die je kunt inzetten bij de uitbouw en coördinatie van je Huis van het Kind

  • Opstartbijeenkomst Huizen van het Kind
  • Je Huis van het Kind opvolgen
  • Samenwerking
  • ...
Partners in ondersteuning

Voor ondersteuning kan je terecht bij:

Met ondersteuningsvragen kan je ook terecht bij EXPOO en de ondersteuners Huizen van het Kind van Kind en Gezin.
West-Vlaanderen: WVL.huizenvanhetkind@kindengezin.be
Oost-Vlaanderen: OVL.huizenvanhetkind@kindengezin.be
Antwerpen: ANTW.huizenvanhetkind@kindengezin.be
Vlaams-Brabant en Brussel: VLBB.huizenvanhetkind@kindengezin.be
Limburg: LIMB.huizenvanhetkind@kindengezin.be