Huizen van het Kind

Huizen van het Kind zijn samenwerkingsverbanden die lokaal vorm krijgen vanuit de lokale overheden, vrije beroepen, middenveldorganisaties, vrijwilligers en burgers. De acties die ze ondernemen hebben als doel alle aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen en jongeren zo goed mogelijk en zo dicht mogelijk bij hun leefwereld te ondersteunen, door diverse levens- en beleidsdomeinen met elkaar te verbinden. Het is de ambitie dat er in elke gemeente een Huis van het Kind actief is. 

Op deze pagina vind je informatie en ondersteuningsmogelijkheden die je kan helpen om je lokaal samenwerkingsverband Huizen van het Kind uit te bouwen.

Roadmap Huizen van het Kind
meerjarenplanning HvhK
Campagne Huizen van het Kind

Label partnerorganisatie HvK 2De tijd is rijp om de Huizen van het Kind te ondersteunen in hun bekendmaking naar de burger.

Tijdens het EXPOO-congres van 4 december wordt de bekendmakingscampagne gelanceerd. Ook lokaal kan je meewerken aan de verspreiding van de campagne. 

Toolbox Roadmap
toolbox HvhK