Huis van het Kind (opstarten) zonder fysieke locatie

Een fysiek Huis heeft zo zijn voordelen maar is niet altijd realiseerbaar. Indien er geen fysiek mogelijk is of als dat niet de keuze is hoe kan je dan toch werk maken van een Huis als plek voor de gezinnen.

In de thematafel wisselden de deelnemers uit over volgende 4 vragen:

 • Hoe het aanbod bundelen
 • Plan van aanpak om een HvhK zonder fysieke locatie op te starten
 • Hoe een HvhK bekend en herkenbaar maken
 • Hoe zou de overheid kunnen ondersteunen?

Aanbod

 • Hoe verwezenlijkt een HvhK meerwaarde als er nooit een fysieke locatie komt?
 •  Hoe een HvhK uitwerken in een landelijk gebied met 6 gemeenten?
 • Op welke manier voldoende ontmoetingsmogelijkheden creëeren voor (kwetsbare) gezinnen?
 •  Hoe  doorverwijzen onder partners en zorgen dat gezinnen van A tot B geraken?

Suggesties vanuit de groep:

 • Week van de opvoeding is een opportuniteit om de activiteiten van verschillende organisaties ( en eventueel gemeenten) te bundelen. Dan best een gemeenschappelijke flyer gebruiken enkel met het logo van het Huis van het Kind
 • Bundelen van het aanbod en werken met brugfiguren bv via de scholen/kinderopvang/bibliotheken…
 • Ontmoeting kan georganiseerd worden binnen een organisatie ( bv kinderopvangplaats, bibliotheek ( neutrale plaats) waarbij er een minimale registratie is (lage drempel) en dit zowel voor kwetsbare als niet-kwetsbare ouders)
 • De overheid kan ondersteunen door lerende netwerken te maken waar er inspiratie gegeven wordt.

Plan van aanpak

 • Bestaat er een fysiek HvhK zonder deur, wanneer is iets een fysiek huis?
 • Hoe werk je een samenwerking uit
 • Hoe loopt dat tussen actoren? Samen komen om te overleggen of iets anders?
 • Practische tips? Waaraan zeker denken? Wat best niet doen?

Suggesties vanuit de groep

 • Bestaande netwerken gebruiken (bv een LOP/LOK/ werkgroep die rond de week van de opvoeding samen komt/…
 • Samen eerst een gezamenlijke visie, doelstelling bepalen. Waar willen we in de toekomst rond samenwerken?
 • Een structuur vast leggen: stuurgroep/ werkgroepen….
 • Een HvhK zonder deur heeft een netwerk nodig waarbinnen iedereen weet wie wat doet en de krachten kunnen gebundeld worden.
 • Een gezamenlijk logo (uithangborden partner HvhK) is nuttig om het HvhK naar buitenuit herkenbaar te maken.
 • Een gemeenschappelijke website waarbij er vanuit één stem kan gecommuniceerd worden.

Bekendmaking en herkenbaarheid

 • Hoe communiceer je over je Hvhk naar ouders toe?
 • Hoe maak je duidelijk wat het HvhK is , als je geen fysiek huis hebt?
 • Wat als de coördinator van geen fysiek HvhK in het OCMW zit dus een bepaalde invalshoek heeft?
 • Hoe geef je de herkenbaarheid van het HvhK vorm in een netwerk?
 • Geen fysiek huis en toch toegankelijk?
 • Hoe ervoor zorgen dat de partners die niet fysiek in één huis zitten toch mee opgenomen worden in de bekendmaking naar de doelgroep zonder het woord ‘netwerk’ te gebruiken

Suggesties:

 • Belangrijk is gezamenlijke naam en bekendmaken gebundeld aanbod/ welke partners/ welk contact mailadres/
 • Verschillende mogelijkheden om een niet fysiek HvhK kenbaar te maken:  FB/ bij activiteiten week van de opvoeding/ speelstraten/ Bib/ zwembad/ speelpleinwerking/ school: kortom overal waar ouders komen!
 • Gezamenlijke huisstijl ( heel mooi vanuit Vlaanderen maar lettertype te betalen!)
 • Gezamenlijke flyers/affiches/beachflag/…
 • Vraag om bij stil te staan: ga je je aanbod alleen baseren op het bestaande aanbod of werk je vraag gestuurd?
 • Ideaal zou zijn dat ouders merken dat een HvhK weet waar ouders mee zitten, welke vragen ze zich stellen, welk aanbod ze willen!

Ondersteuning

Vragen vanuit de groep aan de overheden: 

 • Aanleveren van het promomateriaal in een huisstijl die gratis te  bruikbaar is (stickers/ naamplaten/….
 • Hoe kan de overheid lokale besturen die niet meewerken aanzetten om te participeren: ondersteuning via lerende netwerken/ financiële incentives/ afstemming subsidies
 • Acties ondersteunen bv de meest gezinsvriendelijke gemeente
 • Initiatieven  verder zetten: ondersteuning organiseren voordrachten, netwerken, week van de opvoeding,…

 

 

 

Huis van het kind