Huis van het Kind Diest (behoeften)

 

Huis van het Kind Diest heeft een vragenlijst opgesteld en met deze vragenlijst alle partners in de regio Diest-Scherpenheuvel-Zichem face to face gaan bevragen. Nadien hebben ze een samenvatting gemaakt van de resultaten en op het ‘Overleg Huis van het Kind’ gebracht. Samen met alle partners zijn enkele hoofdpunten gekozen en verdere acties ondernomen. 
Deze manier van werken was heel nuttig aangezien alle partners elkaar aanvulden en mogelijke valkuilen konden benoemen zodat hier rekening mee gehouden kon worden.
Het actieplan is nu ook gedragen door alle sociale partners. Daardoor hebben de acties meer kans op slagen.
Vanuit dit overleg zijn er verschillende werkgroepen opgestart zoals een anoniem casusoverleg, overleg peuterspeelpunten, mini-sociale kaart, etc.
De resultaten van deze werkgroepen worden vervolgens gebracht op het overleg van het huis van het kind.
Carmen Kleykens maatschappelijk assistente, sociale dienst OCMW Diest 
carmen.kleykens@ocmwdiest.be